Växelflöde - det enkla sättet att ändra inställningar
 • 16 Nov 2021
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Växelflöde - det enkla sättet att ändra inställningar

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Vad är Växelflöde?

Växelflöde är utvecklat för att administratörer skall kunna ändra vissa specifika inställningar i en växel. Det finns ett par uppenbara användningsområden:

 • I ett företag har man olika personer som ansvarar för olika avdelningar och man vill kunna avgränsa vad olika personer får ändra.
 • Göra det enkelt för administratörer att snabbt kunna ändra det som är viktigt för just dom. 
 • Att anpassa vilka köer, inställningar som kan ändras och övervakas av olika personer. 
 • Slippa lära sig hela Infinity portalen utan endast komma åt just de inställningarna som är viktiga för just den personen.  

Man kan ha valfritt antal växelflöden och man kan associera flera personer till samma flöde och en person kan ha tillgång till flera olika flöden.

Konfigurera Växelflöde

Logga in i Infinity portalen (du behöver ha rättigheten administratör).

 1.  Gå in på menyalternativet Företag->Åtkomst 
  1. Se till att din användare som du använder har alla rättigheter för Flow
  2.  Se till att alla användare som skall använda detta har tillgång till Flow User
 2.  Gå till menyalternativet Företag->Växelflöde som nu ska dykt upp i menyn
 3.  Klicka på Skapa ny och fyll i följande:
  NamnFlödets namn
  BeskrivningBeskriv flödet så att dina kollegor förstår vad det är till för
  DIDKan anges om man vill att växelflödet man skapar ska vara kopplat till ett nummer, man får då även möjlighet till en graf och via grafen kunna se exakt vilka inställningar man ändrar
  ObjektDet är här man väljer vad en användare skall kunna ändra för objekt
  ArbetsledareÄr de användare som skall ha tillgång till det växelflöde som skapas


Exempel på konfiguration

Här vill vi låta en användare bli ansvarig för vårt växel nummer för att enkelt kunna:

 • ändra tider
 • övervaka de två köerna vi har
 • ändra ljudpromptar i dessa.

  För att åstadkomma detta så gör vi följande:
 • Väljer DID 46101022290 - vilket är vårt huvudnummer
 • Under Objekt väljer vi det vi vill att användaren skall kunna ändra:
  • Öppettider (schema)
  • Meddelande (stängmeddelandet/nattsvar)
  • IVR Huvudmeny (menyvalet)
  • De två köerna (så att användaren kan övervaka och ändra dessa)


När ni sparat växelflödet så dyker det upp i listan och ni kan enkelt editera eller ta bort växelflödet.

Använda växelflöde

Logga nu in med användaren som ni skapade växelflödet till och gå till meny alternativet växelflöde under Användare-fliken.

Vi kan nu se det växelflöde vi skapade ovan:

Genom att klicka på graf-symbolen vid hantera huvudnummer ovan så kan man se hela flödet och de delar som är grönmarkerade är de delar man har möjlighet att ändra.
Vilket bestämdes när vi skapade växelflödet.


Väljer vi att klicka på förstoringsglaset vid en kö så får vi upp en överblick över kön och får möjlighet att ändra vissa inställningar för kön. Man kan även se vilka agenter som är inloggade och även lägga till och ta bort agenter samt se de senaste samtalen till kön.

Om man behöver ändra öppettiderna för växeln så kan man lägga en temporär styrning som är endast för en dag.
Man ställer då in vilka tider som skall gälla för dagen och sparar.


Vad kan man ställa in med Växelflöde?

Ovan har vi endast visat lite av möjligheterna med växelflöde. Du kan lägga till i princip vilka objekt som helst i växeln såsom meddelande, samtalsdirigering, röstbrevlåda o.s.v. Det viktiga är att du bestämmer vad en användare skall kunna ändra och sen bygger upp växeln och använder växelflöde på ett sätt som gör att varje användare som skall kunna ändra saker kan göra det på ett smidigt sätt.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.