Ringback - lägg på och stå kvar i kön
  • 20 Sep 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Ringback - lägg på och stå kvar i kön

  • Pdf

Article Summary

Vad är ringback?

"Lägg på luren men behåll din plats i kön - bli uppringd när det är din tur..."
Med ringback behåller kunden sin plats i kön utan att ha samtalet igång och blir sedan automatiskt uppringd när kunden kommer längst fram i kön.
Det fungerar så att kunden ringer in som vanligt t.ex. till Er kundtjänst och hamnar då i kö. De flesta företagen har hög belastning endast periodvis, eller kanske låg bemanning, vilket skapar längre väntetider än normalt. Med Ringback ökar kundens tolerans mot väntetid och får via ett knapptryck möjlighet att istället bli uppringd när det är dennes tur i kön.

Systemet håller koll på vem som ringde in först och ringer automatiskt upp en handläggare som lyfter på luren och väntar sen på att kunden ska svara.

Fördelar:

  • Kunden slipper sitta i långa telefonköer
  • Kunden behåller sin plats i kön
  • Inga missade samtal
  • Nöjdare kunder

Hur kommer jag igång?

Funktionen kräver en extra licens och du beställer licensen av din säljare.

Gå in i Infinityportalen och gå gå in på den kö du vill aktivera det på. Under köval väljer du den siffra som kunden skall trycka för att aktivera ringback-funktionen.

Tänk på att ni behöver lägga in under meddelande i kö att den som ringer in kan bli uppringd genom att trycka på det val ni väljer.
Den som ringer in och trycker på det valet får då ett val att antingen bli uppringd på det numret man ringer in eller lämna sitt eget nummer.
image.pngVar den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.