Våra kontaktvägar
  • 07 Jun 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Våra kontaktvägar

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Är det svårt att veta var du ska vända dig med din fråga? Här är en liten hjälp!

ICC Order - order.icc@infracom.se 

Hit vänder du dig för ändring eller uppsägning av abonnemang, nummerbeställningar, porteringar etc.

ICC Support - support.icc@infracom.se

Kontakta Teknisk support när något inte fungerar. Tex problem med att ringa, växeln inte ligger nere eller en specifik telefonifunktion fungerar inte.

ICC Info - info.icc@infracom.se 

Hit kan du vända dig med allmänna frågor eller när du är osäker på var du ska vända dig


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.