Inställningar mobil röstbrevlåda 888
  • 11 Oct 2021
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Inställningar mobil röstbrevlåda 888

  • Pdf

Article Summary

Detta gäller dig som röstbrevlåda endast på mobilen och inte en gemensam röstbrevlåda för både ditt fastanummer och mobilnummer.
Du kan kontrollera om du har röstbrevlåda på endast mobilen genom att ringa 888 kommer du då fram kan du följa instruktionerna nedan.

Om du inte kommer fram ring 555 och följ instruktionerna här

Om du inte kommer fram på vare sig 888 eller 555 har du ingen röstbrevlåda alls.
Kontakta den på företaget som ansvarar för telefoni och be de aktivera röstbrevlådan.

Spela in ett personligt hälsningsmeddelande**

Ring 888 och följ instruktionerna.

Lyssna av meddelanden

För att lyssna av meddelanden ringer du till 888, eller till +46 708 222 888 om du ringer från en annan telefon än din egen.

Ändra kod

Ring till 888 för att ändra kod. Detta fungerar inte om man är utanför Sverige.
Koden måste bestå av 6-7 siffror och får inte enbart bestå av 0:or.

Få en ny kod

Om du inte har en kod till din röstbrevlåda, eller har glömt den du har, kan du ringa till 888 (fungerar bara i Sverige) och slå in fel kod två gånger.
Följ därefter instruktionerna så får du en ny kod via sms.

Byta mellan två hälsningsmeddelanden

Om du vill växla mellan två hälsningsmeddelanden (till exempel ett för när du är på jobbet och ett för när du inte är det) gör du så här.

Ring 888 och följ instruktionerna för hur man spelar in en hälsningsfras.
Spela in den första och tryck 2 för att spara och arkivera den
Spela sedan in den andra genom att trycka 3 för Inställningar, sen 1 för Inställning för hälsningsfras och sedan 3 för att Spela in en tillfällig. Spela in och tryck 1 för att spara.
Nu kan du aktivera den du vill ska vara aktiv genom att trycka på 2 efter att ha lyssnat på den.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.