Zendesk
 • 21 Dec 2023
 • 1 minut att läsa
 • Pdf

Zendesk

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Integrera Infinity Teams App i Teams eller Communicatorn med Zendesk

Med den här integrationen kan du få information från Zendesk i både Communicatorn och i Infinity Teams App i Microsoft Teams. Med ett klick kan du ladda kunden i Zendesk för att hitta tex pågående och tidigare ärenden för att ge en snabbare och bättre support till din kund.

Microsoft Teams med Infinity Teams App

Med integration till Zendesk kan du öppna den inringade kundens ärende och se information från Zendesk direkt i din Infinity Teams App.
Ärenden för kunden kommer visas under Timeline/History där du får en överblick av kundens kontaktytor med din organisation.


I Communicatorn


När du har ett pågående samtal från eller till ett telefonnummer som finns i er Zendesk så ser du det i samtalsfliken. Klicka för att öppna Zendesk och få upp kundbilden med ärenden så att du snabbare kan hjälpa kunden.


Konfiguration

För att konfigurera integrationen så behöver du först förbereda Zendesk och sen kan du ställa in Communicatorn eller CallApp beroende på vilken du använder.

I Zendesk

Klienterna behöver följande information från Zendesk

 • Domain, till exempel infracomcommunications.zendesk.com
 • User - användarens Zendesk användarnamn/email
 • API Token - ett token skapas som kan används för flera användare

För att ladda ner API Token, logga in som admin i Zendesk och gå till Zendesks API

 • Aktivera Tokenbaserad åtkomst
 • Klicka på Lägg till API-token
 • Spara ert token som visas här, det behövs senare och visas bara en gång.


Konfigurera Infinity Teams App

Grunduppgifter som krävs:

 • User - användarens e-postadress i Zendesk
 • Domain - företagets Zendesk domän 
 • Token - den som du hämtade från Zendesk portalen ovan

Inställningar för att få integrationen som du vill:

 • Välj om du vill att Zendesk ska öppnas automatisk på samtal
 • Du kan välja om du vill vänta med att öppna Zendesk till dessa att du besvarat samtalet


Konfigurera Communicatorn

Klicka på blixten för att komma till "Automationer och integrationer". Under fliken Integrationer väljer du sedan Zendesk.
Fyll i följande:

 • Email - användarens e-post i Zendesk
 • Domain - företagets Zendesk domän 
 • Token - den som du hämtade från Zendesk portalen ovan


Inställningar:

 • Öppna vid - ställ in när du vill att Zendesk ska öppnas automatiskt
  • På bilden till vänster så öppnas Communicatorn automatiskt endast vid inkommande besvarade samtal. Det går att öppna Zendesk manuellt från samtalsfliken oavsett inställning här.
 • Enheter - för vilka av dina enheter ska "Öppna vid" gälla
  • På bilden till vänster är det endast när samtal besvaras i Communicatorn som Zendesk öppnas automatiskt.
 • Glöm inte att Spara

En grön checkbox till höger visar att Communicatorn har kontakt med Zendesk.

Nu är allt redo!

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.