Beställa Telenor Mex (ÅF)
  • 23 May 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Beställa Telenor Mex (ÅF)

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Innan du beställer

  • Säkerställ att både InfraCom (Orderavdelningen) och Telenor (B2B Support) kan genomföra leveransen på det önskade datumet.
  • Du behöver vara Telenor Återförsäljare, och du fixar själva Telenor-avtalet på egen hand. Mexade abonnemang är speciella abonnemang som du beställer via ett HMS-avtal. Om kunden redan har t ex företagsavtal, skapa ändå ett nytt avtal, Partner MEX och välj partner InfraCom.

Här är en översikt över hela flödet

Alternativ 1: Ny kund som inte har partner Mex med annan växelleverantör

Kolla först med Telenors B2B-support samt Orderavdelningen på InfraCom för att säkra leveransdatum.
Logga in i Telenors portal Score. Där kan du göra HMS-avtal, porteringar, kunddata, samt beställa abonnemangen direkt i portalen.
Det är viktigt att kunddatamallen är ifylld noggrant och korrekt!
Driftdatum måste vara bekräftat innan porteringar läggs så att de läggs till rätt och godkänt datum. 

Alternativ 2: Kund har redan ett HMS-avtal 

Kolla först med Telenors B2B-support samt Orderavdelningen på InfraCom för att säkra leveransdatum.
Om kunden redan har HMS avtal med en annan leverantör (inklusive Advoco!) så kan avtalet inte skapas via Score, utan måste göras manuellt. Ni laddar ned blanketten för detta på ÅF portalen. Det viktiga att fylla i här är främst kunduppgifter, partner och underskrifter.

Observera att kunden kan ligga nere upp till 1 timma vid driftsättning vid ett sådant förfarande!


Alternativ 3: Befintlig kund hos InfraCom som byter till Telenor Mex

Kolla först med Telenors B2B-support samt Orderavdelningen på InfraCom för att säkra leveransdatum.
Info ska skickas till Orderavdelningen på InfraCom om att utportering kommer komma och ska godkännas då kund ska byta till Telenor Mex.
Efter detta kan porteringar och avtal göras på Telenors sida Score. Logga in i Telenors portal Score. Där kan du göra HMS-avtal, porteringar, kunddata, samt beställa abonnemangen direkt i portalen.
Det är viktigt att kunddatamallen är ifylld noggrant och korrekt!
Driftdatum måste vara bekräftat innan porteringar läggs så att de läggs till rätt och godkänt datum. 

Beställning

Beställningen görs till InfraCom med Beställningsformuläret nedan.
Beställningen skall mailas till order.icc@infracom.se
Rubriken i mailet skall vara Ny order / Telenor MEX / Företagsnamn / organisationsnummer
alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telenor MEX / Hissochfniss AB / 556677-9312.

ÅF-kod: 1553
B2b-support - 0770-770727, b2b.support@telenor.se
HMS – 46455615050, hms@telenor.se

Kundavtalet för växeln/abonnemang måste vara påskrivet och inskickat

Dessa dokument ska skickas med i ordern:


Kontaktuppgifter:
ÅF-kod: 1553
B2b-support - 0770-770727, b2b.support@telenor.se
HMS – 46455615050, hms@telenor.se


Var den här artikeln till hjälp?
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.