Beställa Telenor Mex (partner)
  • 02 Dec 2021
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Beställa Telenor Mex (partner)

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Innan du beställer

Du behöver vara Telenor Återförsäljare, och du fixar själva Telenor-abonnemanget på egen hand. Mexade abonnemang är speciella abonnemang och abonnemangen som du beställer och som ska mexas måste ligga i ett HMS-avtal. Om kunden redan har t ex företagsavtal, skapa ändå ett nytt avtal, Partner MEX och välj partner InfraCom

Här är en översikt över hela flödet


Ny kund som inte har partner Mex med annan växelleverantör

Kolla först med Telenors B2B-supprt för att säkra leveransdatum.

Beställningen görs  direkt till Telenor i portalen Score. Där kan du göra HMS-avtal, abonnemang och kunddata. Skicka sedan allt till Telenor  b2b.support@telenor.se . Telenor svarar med den data som behövs för att bygga växeln!

Ny kund som redan har partner Mex med annan leverantör

Om kunden redan har HMS avtal med en annan leverantör (inklusive Advoco!) så kan avtalet inte skapas via Score, utan måste göras manuellt. Ni laddar ned blanketten för detta på ÅF portalen.


Kunddata fylls i som vanligt, abonnemang beställs och skickas till b2b.support@telenor.se

Observera att kunden kan ligga nere upp till 1 timma vid driftsättning vid ett sådant förfarande!.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.