Klientinställningar - Mobil applikation
  • 20 Sep 2023
  • 2 minuter att läsa
  • Pdf

Klientinställningar - Mobil applikation

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Introduktion

Klientinställningar låter en administratör ställa in, låsa och dölja inställningar eller funktionalitet i InFinity Mobile-appen. Klientinställningar ligger under fliken "Företag" i kategorin "Användare" och kräver åtkomstgruppen "Åtkomsträttigheter". En användare kan bara tillhöra en "klientinställning" per typ (Mobil/Desktop).


Obs: Administratörsinställningar kräver avancerad kunskap om mobilappen och kan orsaka problem för användaren om de administreras felaktigt.

Så fungerar det

Appen laddar ner och tvingar fram inställningarna första gången användaren loggar in eller nästa gång de startar sin mobilapp. Varje gång en ändring görs kommer den att utlösa en uppdatering av de lagrade inställningarna nästa gång den används. Om en användare har minst en aktiv mobilinställning kommer en ikon att visas i verktygsfältet på "Inställningar"-vyn som informerar användaren om att det finns vissa inställningar som har ställts in på distans. 

Väljs ett specifikt värde för en inställning så tvingas appen sätta detta värdet och låser motsvarande inställning, vilket gör att användaren inte kan ändra det. Om en administratör senare ändrar inställningen till inaktiv kommer det senast angivna värdet fortfarande att användas tills användaren själv ändrar det eller loggar ut.

Åtkomst

För att komma åt funktionen krävs åtkomstgrupp: ‘Åtkomsträttigheter’

Rekommendationer

  • Lås endast de inställningar som behövs för användarens konfiguration ska fungera
  • Lås så lite som möjligt då det annars lätt blir en tråkig användarupplevelse för slutanvändaren
  • Dölj inte vyer om det inte kommer som krav från större företag/kunder

Inställningar för mobilappen

Dölj inställningskategorin profil

Dölj inställningskategorin profil

- arbetstider

Ställer in och låser arbetstider

- arbetsdagar

Ställ in och lås arbetsdagar

Dölj inställningskategorin samtal

Dölj inställningskategorin samtals

- inaktivera utgående nummer

Inaktivera inställning av utgående nummer

- inaktivera enhetens ringa samtal

Inaktivera inställningen för ringa samtal från enheten

- inaktivera samtal väntar

Inaktivera inställningen för samtal väntar

- softphone

Ställ in och lås softphone

- Anslutningsmetod för softphone

Ställ in och lås anslutningsmetod för softphonen

- standard samtalsmetod 

Ställ in och lås samtalsmetod när softphonen är aktiverad

Dölj inställningskategorin tema

Dölj inställningskategorin tema

- inaktivera mörkt läge

Inaktivera inställningen för mörkt läge

- inaktivera basfärg

Inaktivera basfärg inställningen

- inaktivera temafont

Inaktivera inställningen för temafont

- inaktivera designmönster

Inaktivera designmönsterinställning

Dölj inställningskategorin kontakter

Dölj inställningskategorin kontakt

- kommande status

Ställ in och lås kommande status

- visa anknytning

Ställ in och lås anknytning

- visa anteckning

Ställ in och lås anteckning

- sorteringsordning

Inaktivera sorteringsordningsinställning

- startfliken

Ställ in och lås startfliken

- inaktivera kopiering till telefonbok

Inaktivera inställningen Kopiera till telefonbok

Dölj inställningskategori köer

Dölj inställningskategorin köer

- visa inkommande samtal

Ställ in och lås visa inkommande samtal

Dölj inställningskategorin aviseringar

Dölj inställningskategorin aviseringar

- profil

Ställ in och lås profilaviseringar

- röstbrevlåda

Ställ in och lås röstbrevlådeaviseringar

- chatt

Ställ in och lås chattaviseringar

- missat samtal

Ställ in och lås aviseringar för missade samtal

- inkommande samtal

Ställ in och lås profilaviseringar

Dölj meny användare

Dölj användarknapp i menyn

Dölj meny röstbrevlåda

Dölj röstbrevlådan i menyn

Dölj meny inspelningar

Dölj knappen inspelningar i menyn

Dölj meny samtalsdirigering

Dölj Samtalsdirigering i menyn

Dölj favoritschema

Dölj favoritschemaknapp i verktygsfältet

Dölj kalender

Dölj kalenderknapp i verktygsfältet

Inaktivera aktiv profiländring

Inaktivera aktiv profiländringsknapp i verktygsfältet

Dölj telefonbokskontakt

Dölj kontaktflik i telefonboken (inaktiv)

Dölj profil nästa arbetsdag

Dölj profil nästa arbetsdag-knapp

Dölj chatt

Dölj chattknapp på nedre flik


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.