Dynamics 365
 • 13 Apr 2023
 • 1 minut att läsa
 • Pdf

Dynamics 365

 • Pdf

Article Summary

Dynamics 365

Du kan få Dynamics 365 information direkt vid inkommande samtal i Microsoft Teams med Infracoms Communications Infinity Teams App.

Microsoft Teams med Infinity Teams App

Med Infinity Teams App och Dynamics 365 kan du öppna kontot med motpartens nummer och få Dynamics information direkt i applikationen.

För att öppna Dynamics 365 kontot med numret till motparten behöver du,

 • Application (client) ID.
 • Directory (tenant) ID.
 • Client secret.
 • Dynamics 365 domain, som är adressen till ert Dynamics 365, exempelvis https://orgc123456.crm4.dynamics.com/.
 • Dynamics 365 api, som är ändpunkten till ert Dynamics 365 api, exempelvis orgc123456.api.crm4.dynamics.com.

Du kan också här välja att öppna Dynamics 365 automatiskt och direkt på inkommande samtal via Integration i Infinity Teams Appen.

Azure konfiguration

För att få fram de uppgifter du behöver för Dynamics 365 integrationen surfar du som administratör i organisationen in på https://portal.azure.com.

Välj Azure directory och klicka på App registrations i menyn till vänster.

I överkant väljer du New registration och konfigurerar den genom att ge den ett namn, exempelvis Teams Dynamics integration.

Välj Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant) och klicka på Register längst ner på sidan.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Spara nu undan det Application (client) ID och Directory (tenant) ID du får från registreringen och klicka på add a certificate or secret.

Klicka på New client secret och ge den en beskrivning, välj en period för hur länge applikationen ska fungera och vara giltig, Ni kan ange en kortare period men behöver då uppdatera informationen när perioden löpt ut.

Spara undan value som client secret, det kommer bara visas en gång.

Gå till permissions och lägg till för delegated så som bilden visar.

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Gå tillbaka till Azure directory och skapa en ny användare, den kommer användas som applikations användare och behöver inga licenser, ge den bara ett namn och spara.

Surfa in på er Dynamics 365 organisation, exempelvis https://[organisation].crm4.dynamics.com/main.aspx?settingsonly=true.

Klicka dig in på Settings, Security, Users och välj applications users.

Klicka på new och kontrollera att det fortfarande står som applications users.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Ta applications id från din registrering och klistra in i application id fältet, spara och resterande uppgifter kommer att fyllas i automatiskt.

Ge användaren en roll som har fulla rättigheter till Accounts.

Gå tillbaka till Infinity Teams Appen i teams och fyll i uppgifterna och klicka på spara.


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.