Dynamics 365
 • 15 Feb 2024
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Dynamics 365

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Intro

Du kan få information om inringande Microsoft Dynamics 365-konton direkt vid inkommande samtal i Microsoft Teams med Infracom Communications Infinity Teams App.

Microsoft Teams med Infinity Teams App

Med Infinity Teams App och Dynamics 365 kan du öppna kundens kontot med motpartens nummer och få Dynamics information direkt i applikationen samtidigt som den kan öppna Dynamics kund kontot i browsern när den får träff på inringande konto nummret. 

För att öppna Dynamics 365 kontot med numret till motparten behöver du,

 • Application (client) ID.
 • Directory (tenant) ID.
 • Client secret.
 • Dynamics 365 domain, som är adressen till ert Dynamics 365, exempelvis https://orgc123456.crm4.dynamics.com/.
 • Dynamics 365 api, som är ändpunkten till ert Dynamics 365 api, exempelvis orgc123456.api.crm4.dynamics.com.

Du kan också här välja att öppna Dynamics 365 automatiskt och direkt på inkommande samtal via Integration i Infinity Teams Appen.

Microsoft konfiguration

Registrera App

För att få den information du behöver för Dynamics 365-integrationen måste en systemadministratör i organisationen logga in i Microsoft Azure-portalen, https://portal.azure.com

Välj Azure-katalogen och klicka på App-registreringar i menyn till vänster.

Överst väljer du Ny registrering och konfigurerar den genom att ge den ett namn, t.ex. Teams Dynamics integration

Välj Konton i valfri organisationskatalog (valfri Azure AD-katalog - Multitenant) och klicka på Registrera längst ner på sidan.

En bild som visar text Automatiskt genererad beskrivning

Spara nu undan det Application (client) ID och Directory (tenant) ID du får från registreringen (så att du har dem till senare) och klicka på add a certificate or secret.

Klicka på New client secret och ge den en beskrivning, välj en period för hur länge applikationen ska fungera och vara giltig, Ni kan ange en kortare period men behöver då uppdatera informationen när perioden löpt ut.

Spara undan value som client secret, det kommer bara visas en gång.

Gå till behörigheter och lägg till nedanstående behörigheter som typen "Delegerad" (enligt bilden nedan).

En bild som visar bord Automatiskt genererad beskrivning

Lägg till App användare

Öppna Power Platform Admin Center (https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments) som systemadministratör, välj din Dynamics 365-miljö och välj Inställningar:

Under rubriken Användare + Behörigheter väljer du Applikationsanvändare och klickar sedan på +Ny app-användare

I den nya menyn klickar du på +Add an app och väljer den app som du skapade i stegen ovan.  Fortsätt med Business unit och välj önskad Business unit.  Avsluta med att lägga till en säkerhetsroll för användaren. Den roll som väljs måste ha fullständiga rättigheter till konton (t.ex. systemadministratör).
Klicka på Skapa så ser du att en ny användare har lagts till i din miljö med App-ID:t redan ifyllt.

Infracom Teams Infinity Klient

Gå tillbaka till Infinity Teams-appen i Teams enligt ovan och fyll i den information du har noterat ner (som här), fyll i när Dynamics-kontofönstret ska öppnas och klicka på Spara.Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.