Hur kan jag felanmäla samtalsproblem?
  • 22 Feb 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Hur kan jag felanmäla samtalsproblem?

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

När du rapporterar samtalsproblem till Infracom är det viktigt att du inkludera all relevant information från början för att vi snabbt ska kunna hjälpa dig.

Ett samtalsproblem kan vara att det inte går att ringa ett nummer eller att det inte blir ljud åt ett eller båda hållen i samtalet.

Skicka gärna in ärendet via mail till oss, se Våra kontaktvägar.

Vad är relevant information?

För att vi ska kunna felsöka samtalsproblem behöver vi minst ett samtalsexempel som inkludera följande information:

  • Datum och tid (för problemsamtalet som inte hunnit bli gammalt)

t.ex. 13-01-2023 09:15

  • Alla relevanta nummer som var inblandade i samtalet (ringande, uppringd, överförd av/till)

t.ex. +46812345543 ringer till +4578987634

  • Samtalets beteende (felmeddelande, felbeteende)

t.ex. röst som säger ”tekniskt fel”

  • Förväntat beteende (för ett fungerande samtal)

t.ex. samtalet ska kopplas till …

  • Ytterligare information

t.ex. min kollega kommer fram utan problem, problemen började den eller redan utförd felsökning


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.