Personuppgiftsbiträdesavtal
  • 16 Feb 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Personuppgiftsbiträdesavtal

  • Pdf

Article Summary

Vill ni skriva ett separat personuppgiftbiträdesavtal separat från våra allmänna villkor så laddar ni ner PDF och skriver på den. Ni skannar se in den och skickar till info.icc@infracom.se och anger ert kundnummer. Avtalet kommer då sparas ner hos oss på er kundbild.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.