Snabbguide Infinity Mobile
  • 18 Oct 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Snabbguide Infinity Mobile

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

I denna artikel kommer vi att ge dig en kort beskrivning av de vanligaste funktionerna i mobilappen. 

Ring användare

Ring ett samtal genom att trycka på knappen Telefon.

Symbolen och texten nedan beskriver vilken profil användaren för närvarande använder.

Om en gul telefonsymbol visas under användarnamnet ringer den för närvarande på den användaren.Vidarekoppla samtal

När du har ett aktivt samtal kan du välja att överföra samtalet till en annan användare genom att klicka och dra, eller bara trycka på knappen Överför.

Då får du möjlighet att överföra samtalet direkt eller övervakat.

Du har också möjlighet att parkera samtalet tills din medarbetare är ledig.


Byt profil

Med profiler väljer du hur inkommande samtal ska bete sig, vilket nummer du vill visa och även vilka köer du ska vara aktiv i. Välj en profil och välj hur länge den ska vara.


Flytta samtal mellan enheter

Du kan flytta ett pågående samtal mellan dina olika enheter.

Tryck på fliken Samtal för att se fler samtalsfunktioner för ditt nuvarande samtal. Därifrån kan du flytta samtalet till din mobiltelefon, bordstelefon eller vad som passar dig.Köer - växla mellan pausad och aktiv

Är du pausad i en kö är du med i kön men får inte några samtal. Du blir aktiv i kön genom att klicka på play-pilen och kan pausa dig igen genom att klicka på paus-knappen som visas när du är aktiv.

Tips: Har du många köer kan du sortera om dem för att få de du är mest intresserad av längst upp, ta tag i prickarna längst ut till höger och dra.

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.