Snabbguide Infinity Desktop
 • 22 Nov 2023
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Snabbguide Infinity Desktop

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Översikt

Infinity Desktop möjliggör förenklad kommunikation för dig, dina kollegor och dina kontakter.

Applikationen innehåller en mängd olika funktioner, här är några exempel:

1. Pågående Samtal

2. Kontakter

3. Köinformation

4. Sidomeny

5. Sök / Ring-fält

Pågående Samtal

Förstå och hantera dina pågående samtal. Denna vy syns enbart när du har ett aktivt samtal.

I ett pågående samtal ser du kontaktnamn, eller telefonnummer, samt kontaktnamnet tillhörande eventuell integration om detta är aktiverat.

Du kan automatiskt eller manuellt öppna ett kontaktkort i ditt CRM. Läs mer om det i Integrationer.

I samtalet syns en dynamisk tidslinje som ger dig information om historiken för detta samtal, så att du vet hur det har nått fram till just dig. Det ger dig också information om den inringande har väntat länge i kö. Varje steg i tidslinjen presenteras med en ikon enligt nedan, tidpunkt och en förklarande text.

IVR - Knappvalsmeny spelad

IVR - Knappval utfört

 Samtal besvarat av en kollega

 Kö - Samtal har placerats i kö

Varning - SLA uppnådd (färgen beror på tid, gul/röd) 

 Direkt flytt

Övervakad flytt

Återanrop - Agenten besvarade inte samtalet

 Nu


Samma Tidslinje kan också visas i Samtalshistoriken i efterhand.

Kontakter

Under Kontakter kan du se dina kollegors aktiva profil (Tillgänglig, Upptagen, Möte etc).

Detta hjälper till att bedöma huruvida du kan komma i kontakt med en kollega eller inte.


Köinformation

Under Köer kan du se företagets köer listade med nuvarande status och enkelt sätta dig eller en kollega som aktiv eller pausad.

I denna vy kan du även se hur många samtal som väntar på att bli besvarade just nu, hur många Agenter som är tillgängliga, medelväntetid och liknande.

Tips: Namnge dina köer, så att dina kollegor lätt kan förstå vad de olika köerna arbetar med.

Köhistorik

Under varje kö så finns det en flik med samtalshistoriken för aktuell kö. Där finns alla samtal som kommit till kön och för missade samtal går det att markera dem som hanterade genom att klicka på samtalet. Du får då fram en möjlighet att skriva en notering och markera att du har hanterat samtalet, tex genom att du ringt tillbaka till kunden. Det går även att göra en notering och spara den för att markera att du gjort ett försök att nå kunden men inte kom fram, skriv och klicka sen på spara.

Sidomeny

I Sidomenyn kan du sätta din egna profil och nå andra funktioner som exempelvis:

 • Röstbrevlåda
 • Samtalshistorik
 • Inspelningar
 • Kalender
 • Integrationer och Automatinoer
 • SMS
 • Inställningar
 • Samtalsdirigering

Sök / Ring-fält

Här anger du vilket nummer du vill ringa till, eller söker efter kontakter och köer beroende på vilken tab du har valt. Applikationen kommer att filtrera resultatet på namn, telefonnummer, tag eller vad du nu söker efter.

Tips: Om du inte vet namnet på personen du söker, men du vet telefonnumret, så går det bra att söka på det också!


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.