Licensering - Microsoft 365
  • 25 Jan 2024
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Licensering - Microsoft 365

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Infracom Teams Direct Routing – Microsoft Licenser 

För Infracoms tjänst Teams Telephony behöver du ha ett Microsoft 365-abonnemang. Kontrollera alltid med din licenspartner eller med Microsoft direkt vilka licenser du kan behöva eftersom detta kan ändras.

I EU kan detta abonnemang vara en Microsoft 365 Business EEA (Basic, Standard, Premium) eller Enterprise EEA (E1, E3 eller E5) plan till exempel; tillsammans med detta behövs en Microsoft Teams EEA-licens för att få själva Teams-klienten eftersom Microsoft Teams-klienten nu (kommer att) säljas som en sepparat licens. 

För att kunna utnyttja telefoni ihop med Microsoft Teams Direct Routing kommer varje användare som ska använda vår telefonitjänst också behöva en Microsoft Teams Telefoni Standard licens som är en extra licens till alla prenumerationer förutom i en E5 där det redan ingår.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.