Licensering
  • 11 Apr 2022
  • 1 minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Licensering

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Infracom Teams Direct Routing – Microsoft Licenser

Infracom’s Teams telefonitjänst kräver att man har en Microsoft 365-prenumeration där Microsoft Teams ingår.  Prenumerationen kan vara en Microsoft Business 365 (Basic, Standard, Premium) eller en Enterprise (E1, E3 eller E5) till exempel. 

För att kunna utnyttja telefoni ihop med Microsoft Teams Direct Routing kommer varje användare som ska använda vår telefonitjänst också behöva en Microsoft Teams Telefoni Standard licens. 


Var den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.