Licensering - Microsoft 365
  • 03 Mar 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Licensering - Microsoft 365

  • Pdf

Article Summary

Infracom Teams Direct Routing – Microsoft Licenser 

Infracom’s Teams telefonitjänst kräver att man har en Microsoft 365-prenumeration där Microsoft Teams ingår.  Prenumerationen kan vara en Microsoft 365 Business   (Basic, Standard, Premium) eller en Enterprise (E1, E3 eller E5) till exempel. 

För att kunna utnyttja telefoni ihop med Microsoft Teams Direct Routing kommer varje användare som ska använda vår telefonitjänst också behöva en Microsoft Teams Telefoni Standard licens som är en extra licens till alla prenumerationer förutom i en E5 där det redan ingår.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.