Teams Direktroutning - Ändra nummer på en användare
  • 08 Jun 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Teams Direktroutning - Ändra nummer på en användare

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Teams Direktrouting – Ändra nummer på en användare

Kom ihåg att Microsoft Teams användarna bara kan ha ett nummer och att nummret enbart kan användas en gang, ändringar kan enkelt göras genom Teams Admin Center (TAC).

Gå till användaren som du vill ta bort numret på under Användare -> Hantera användare. När du har vald användaren gå till användarens Konto -> Allmän information och tryck Redigera.

I det nya fönstret som dyker upp på högra sidan ta bort användarens nummer och tryck på Använd.

När det är klar, gå tillbaka till Användare -> Hantera användare och välj användaren som ska ha numret som just togs bort. Som innan välj användaren och gå in på Konto -> Allmän information, Redigera och i det nya fönstret välja: Telefonnummertyp: Direktrouting samt lägg till numret under Tilldelat telefonnummer. Använd.

Glöm inte att kontrollera att den nya användaren har alla rätta Principer och Licenser som behövs och, om det behövs, ta bort/ändra den andras användarens Principer och Licenser.

För mer information om användare, priciper och licneser ser också vår microsoft-teams-direct-routing-setup manual.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.