Microsoft Teams Direct Routing setup
  • 16 Apr 2024
  • 10 minuter att läsa
  • Pdf

Microsoft Teams Direct Routing setup

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

TEAMS DIRECT ROUTING – Telefoni i Microsoft Teams

För att komma i gång med telefoni i Microsoft Teams via Infracom behöver ni konfigurera ett par saker i er Office 365 Admin Centre. Den här manualen går igenom allt som ska behövas göras på kundens sida efter att det har kommit in en order och kunden har kommit i kontakt med Infracoms Leveransavdelning.

Från Infracoms Leveransavdelning får varje kund ett unikt s.k. SBC-namn, detta SBC-namn ska användas i både Office 365 Admin Centret och Teams Admin Centret (TAC). Där det står sbcaxxxx ska ni byta ut det till det unika SBC-namnet som just ni blivit tilldelad, glöm inte det.

Obs: Microsoft kan ändra och lägga till nya funktioner och kommandon vilket gör att detta enbart kan ses som en enkel manual för det som krävs att göra.  Vi försöker att hålla manualen uppdaterad men rekommenderar att ni refererar till Microsofts egen dokumentation.

VAD SOM SKA GÖRAS

Som kund behöver man lägga till en ny domän i Office 365, den domänen kopplas sedan ihop med en SBC (Session Border Controller) hos Infracom. Detta tillsammans med några regler, policys och rätt licenser i Office 365 gör att ni får telefoni i Microsoft Teams. 

Notera att vi i denna manual kommer att använda oss främst av TAC:en, allt går även att göra genom PowerShell. För mer information, se Appendix 1 i slutet av denna manual.

Innan Ni börjar med allt kontrollera att Ni har: 

a) korrekta Microsoft 365 licenser till alla användare samt Microsoft Teams Telefoni standard licensen (se Steg 5)

b) alla användare som ska använda Teams Direct Routing finns online och är satt som "TeamsOnly" (see Steg 6)

1. Lägg till en ny domän i Office 365

Lägg till en ny domän i Office 365 med samma namn som det SBC-namn du fått av Infracom. 

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Klicka på Add domain.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Namnge domänen med det SBC-namn som ni har fått av Infracom, i formatet sbcaxxxx.pstnaccess.cellip.com, tryck på Next.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Klicka sedan på Use this domain och fortsätt med att lägga upp domänen.

För att verifiera domänen skickar ni värdet för TXT value: till Infracom innan ni går vidare. Infracom lägger upp verifieringskoden i Infracom.com’s DNS. 

När Infracom gett klartecken kan domänen verifieras genom att klicka på Verify.  Klicka INTEVerify innan Infracom gett klartecken.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

OBS: Bockar ur alla val innan du klickar på Next.

Den nya domänen är nu klar.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

2. Skapa en SBC-användare i den nya domänen

Användaren behövs endast för att aktivera Teams i denna domän och kommer inte att användas. Det ställs inga krav på namnet på användaren, bara att den ska skapas i domänen som ni nyss skapat. Användaren ska ha en Skype Online Plan 2-licens som ingår i en Microsoft 365 Business eller Enterprise prenumerations plan. 

 

Till exempel:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 

Kontrollera att denna användare har en aktiv Skype for Business Online (Plan 2) licens under användarens Licenses and apps

Denna användare kan ni ta bort när allt är uppsatt och samtalen fungerar. 

 

3. Para ihop Teams med SBC’n

För att koppla ihop kundens Office 365 med Infracom’s telefoniinfrastruktur går in på er Teams Admin Centre med fulla administrationsrättigheter (min. Teams Admin) under Röst i menyn till vänster och välj Direct Routing

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Lägg till en ny SBC under SBC:er och Lägg till (notera att använda ert kundunika sbcaxxxx namn).

Lägg till SBC FQDN (sbcaxxx) namnet som ni har fått av Infracom, lägg till en beskrivning och ändra all information enligt bilden nedan:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

OBS: Kom ihåg att använda just ert unika sbca-namn.

Lämna de övriga kommandon som de är och spara inställningarna. Går ni tillbaka till Direct Routing så ser ni den tillagda SBC’n.


4. Skapa VoIP-dirigeringar och PSTN användningsposter

För att kunna ringa behövs en s.k. PSTN användningspost och en VoIP-dirigering

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Lägg till en ny VoIP-dirigering och fyll ut informationen som nedan:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Under Registrerade SBC:er, tryck på Lägg till SBC:er och välj SBC’n som skapades i steget innan med just ert unika sbca-namn (t.ex. sbcaxxxxx.pstnaccess.cellip.com).

Under PSTN användningsposter tryck Lägg till PSTN, tryck på Lägg till och lägg till en ny PSTN användningspost kallad Infracom International.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Bocka i den och Spara inställningarna

Som nästa steg behöver ni lägga till en ny VoIP-dirigering. 

I er TAC, gå in under Röst -> Principer för VoIP-dirigering och lägg till en ny policy enligt informationen nedan:

Graphical user interface, text, application, Teams

Description automatically generated

Lägg till den nyss skapade PSTN-användningsposten genom att trycka på Lägg till PSTN-användningsposter och välj den som heter Infracom International. Använd.

Spara sedan inställningarna.

 

5. Aktivera användare för Teams telefoni i Office 365

I er Office 365 Admin Center kontrollera att dessa finns: 

LANDSINSTÄLLNINGAR PÅ ANVÄNDARNA 

För att det ska bli rätt med landskoder när man ringer samtal från Teams-klienten behöver landsinställningar i Office 365 stämma överens med landskoden på det telefonnummer som man gett användaren. Har man tex. ett svenskt +46-nummer behöver Location (under Product licenser) i Office 365 vara Sverige/Sweden.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 

KRAV FÖR ANVÄNDARNA I OIFFICE 365

Användarna som ska kunna ringa med Teams behöver vara aktiverade i Skype Online. Har ni frågor om vad som behövs, kontakta gärna er ansvarige säljare hos oss eller er Microsoft licenstillhandahållare. 

Användarna behöver ha en Microsoft Teams Telefoni Standard licens. Den är inkluderad i Microsofts E5 plan och kan annars köpas till för alla andra Microsoft prenumerationsplaner som en extralicens. Kontrollera att dessa finns aktiverade under användarens Licenses and Apps.

Text

Description automatically generated with medium confidence

Text

Description automatically generated

AKTIVERA ANVÄNDAREN FÖR MICROSOFT TEAMS TELEFONI 

OBS: Användarna behöver ha sina licenser för Telefoni (Teams Telefoni) aktiverade innan man fortsätter! 

För att ändra eller lägga till användare gå till Användare -> Hantera användare er TAC.

Där ska ni kunna se alla era aktiva användare, tryck på namnet på den användare som ska aktiveras.

Under Konto tryck på Redigera bredvid Allmän information

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

 Telefonnummertyp måste vara Directrouting lägg sedan till det tilltänkta numret för användaren i form av “+CountryCodeandnumber” (ie. +468xxxxxxxx). Använd.

För att bestämma vilken väg det ska ta, gå in under Principer på användaren och ge användaren rätt Princip för VoIP-dirigering.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Man kan se alla tilldelade principer användaren har. Tryck på Redigera och ändra Princip för VoIP-dirigering till den som skapades under steg 4: Infracom-No Restrictions. Använd.

Notera att alla användare använder Teams SamtalsprinciperGlobal” som standard. Här kan man sedan kan ändra inställningar som till exempel ”Upptagen vid Upptaget” (Busy on busy).

Vill man kunna definiera fler Teamsfunktioner för sina användare rekommenderar vi att först skapa en helt ny Teams Samtalsprincip i TAC:en under Röst -> Samtalsprinciper där ni sedan kan definiera inställningar som t.ex. ”Upptagen vid Upptaget”. Kom ihåg att välja/ändra Samtalsprinciper för alla som ska ha den nya principen. 

 

6. Teams Upgrade Endast Teams vs. Öar:

För att kunna använda Teams Direct Routing-tjänsten måste användarna vara i Endast Teams mode då Öar inte längre är supportat av Microsoft för Direct Routing. 

Man kan antigen sätta det per användare eller globalt via Teams Admin Center:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Använder ni redan Teams sedan tidigare eller kommer ifrån Skype for Business behöver ni gå över till Endast Teams nu för att få vår tjänst att fungera.  

Nya Teams kunder ska redan befinna sig i Endast Teams på global nivå.  

Om det inte går att sätta hela tenanten till Endast Teams, kontrollera att de korrekta DNS inställningarna till din domän för Microsoft Office Online finns. 

 

7. Kortnummer normalisering

För att kunna ringa kortnummer via Teams och få extra funktionalitet behöver man lägga till normaliseringsregler i sin Dial Plan i Teams.

Under Teams Admin Center-sidan, gå till Röst -> Uppringningsplaner 

Tryck på Uppringningsplanen Global sedan på Lägg till

Graphical user interface, application

Description automatically generated

I det nya fönstret, skrolla ner till Normaliseringsregler och tryck på Lägg till

LÄGG TILL NORMALISERINGS REGLER 

Det öppnas då upp ett nytt fönster på högra sidan för att lägga till informationen för den nya regeln, markera Advancerat

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Som namn ange: nr1 och under beskrivning lägg till: Untouched 2 digits

Under Villkoret If lägg in: ^(\d{2})$

Under Gör då detta skriv: $1

För att testa, skriv in två siffor och testa att det blir rätt, Spara regeln.

Gör om processen för ytterligare två regler:

Name             Description                           If                    Then               

Nr2            Untouched 3 digits            ^(\d{3})$            $1                  

Nr3            Untouched 4 digits            ^(\d{4})$            $1                 

Till slut ska er Global Uppringningsplans Normaliseringsregel se ut så här:

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Kom ihåg att Spara

 

FAQ

Fråga: Blir alla användare automatiskt aktiverade för telefoni Teams efter att man följt denna manual?

Svar: Nej. Bara de användare som du tilldelat telefonnummer och policys enligt denna manual kommer att kunna använda Microsoft Teams telefoni. 

 

Fråga: Kommer det också gå att ringa med Skype for Business med denna uppsättning?

Svar: Nej. Detta gäller bara för Microsoft Teams. 

 

Fråga: Telefon-ikonen dyker inte upp i Teams-klienten, vad är fel?

Svar: Kontrollera att all konfiguration gjorts enligt manualen och att alla licenser finns på plats. Vänta till nästa dag, då borde ikonen dykt upp. Om inte kontakta Infracom Support.

 

Fråga: Jag har telefonikonen men kan varken ringa eller ta emot samtal, vad är fel?

Svar: Kontrollera att du har rätt telefonnummer i Teams, syns vid sifferknapparna. Är det rätt nummer men fungerar ändå inte - kontakta Infracom Support.

 

Fråga: Vilken licens behöver jag i Office 365 för att kunna ringa med Teams?

Svar: Det krävs att användarna har en Microsoft Teams Telefoni Standard licens som ingår i Microsoft E5 planen eller som kan köpas till alla andra Microsoft 365 Business eller Enterprise plan som en extra lisens. 

 

Fråga: Fungerar telefoni i gratisversionen av Teams, Microsoft Teams free?

Svar: Nej. Telefoni i Teams fungerar enbart med Enterprise-versionen av Teams.

 

Fråga: Vi har Skype on-prem i en hybriduppsättning, kommer det fungera?

Svar: Det kommer fungera om användaren som ska ha Teams-telefoni tillhör en Skype-pool i Office 365, alltså inte en server eller pool on-prem.

 

Appendix 1 – PowerShell mot Office 365

 

Allt ovan kan också göras genom PowerShell om man vill det. 

 

Obs! Värt att tänka på är att PowerShell är ett väldigt kraftfullt verktyg och används det fel kan det väldigt lätt och snabbt orsaka stor skada - därför ska man följa instruktionerna väldigt noga. 

Följande är en lista av PowerShell kommandon som kan användas när man har kopplat upp sig mot sin Microsoft Office 365 tenant:

New-CsOnlinePSTNGateway -Fqdn sbcaxxx.pstnaccess.cellip.com -SipSignalingPort 5061 -MaxConcurrentSessions 100 -Enabled $true -ForwardCallHistory $true -ForwardPai $true

Verifiera med: Get-CSOnlinePSTNGateway

Set-CsOnlinePstnUsage -Identity Global -Usage @{Add="Infracom-International"}

New-CsOnlineVoiceRoute -Identity "Infracom-International" -NumberPattern "\d+" -OnlinePstnGatewayList sbcaxxxx.pstnaccess.cellip.com -OnlinePstnUsages "Infracom-International"

New-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity "Infracom-No Restrictions" -OnlinePstnUsages "Infracom-International”

Verifiera med: Get-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

Set-CsPhoneNumberAssignment -Identity user@domain -PhoneNumber +46xxxxxx -PhoneNumberType "DirectRouting"

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity namn@domain.se -PolicyName "Infracom-No Restrictions”

Grant-CsTeamsCallingPolicy -PolicyName “BusyonBusy” -Identity namn@domän.se   (”BusyonBusy” är bara ett exemple namn på en ny Calling Policy)

OBS: Kom ihåg att inte bara klippa och klistra in kommandon i er PowerShell då viss information ibland inte följer med korrekt. Referera alltid tillbaka till Microsofts egen dokumentation för uppdaterad PowerShellinformation. 


TIPS

Röstbrevlåda

När man använder Infracom's Svarsgrupper gör säker att agenterna inte har röstbrevlådan aktiverade i Teams. För att säkerställa det gå in under TAC -> Röst -> Samtalsprinciper.  Välje Samtalsprincipen som används för användarna (default är Global) eller skapa en ny Samtalsprincip för bara användarna som är medlemar i en svarsgrupp och ställ in: "Röstbrevlåda är tillgänglig för dirigering av inkommande samtal" till Inte aktiverad.

Spara.

Eller så kan man också göra det genom powershell med:

Set-CsTeamsCallingPolicy -Identity Global -Allowvoicemail AlwaysDisabled


(Obs: notera att man i exemplet definera den Globala Samtalsprincipen) 


 

 


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.