Busy On Busy
  • 07 Feb 2024
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Busy On Busy

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Upptagen vid upptagen (upptagen-alternativ) låter dig konfigurera hur inkommande samtal hanteras när en användare redan är i ett samtal eller konferens eller har ett samtal parkerat. Nya eller inkommande samtal kan avvisas med en upptagetsignal eller kan dirigeras i enlighet med användarens obesvarade inställningar. Du kan aktivera upptaget-alternativ på tenantnivå eller på användarnivå. Oavsett hur deras upptagna alternativ är konfigurerade, hindras inte användare i ett samtal eller konferens eller de som har ett parkerat samtal från att initiera nya samtal eller konferenser. Den här inställningen är inaktiverad som standard.

Att ställa in det här alternativet på hyresgästnivå innebär att man justerar policyn för röstsamtal som används av användarna i Teams administrationscenter. Till exempel, på Global Voice Calling Policy kan detta ändras med denna inställning:


 


Se i förväg till att alla dina användare verkligen använder denna samtalspolicy. Annars, om du vill ha mer detaljerad kontroll över detta, skapa din egen nya policy för röstsamtal där du ändrar den här inställningen och sedan tillämpar denna policy på alla användare.

På så sätt kan policyn även tillämpas på enstaka eller en grupp användare som ska ha Upptaget på upptagen tillämpad på dem.


Infinity telefonikö inställningar


Om du har en telefonikö i Infinity och vidarekopplar samtal kan det finnas scenarier där Infinity inte kan sätta agenten som tillgänglig igen. Detta kommer att resultera i att agenten får några samtal förrän det vidarekopplade samtalet avslutas.

För att undvika detta kan du lägga till alternativet "busy on busy" ovan och sedan i inställningen "Kö val" i Infinity ställa in "Skippa upptagna agenter" till nej. Detta gör att kön skickar samtal till agenten även om agenten är i ett samtal (eller vidarekopplat samtalet). Med alternativet "busy on busy" i Teams kommer agenten inte att få en samtals notifikation om agenten redan är upptagen i ett samtal.
Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.