Öppna externa program med Desktop
  • 07 Nov 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Öppna externa program med Desktop

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Du kan öppna en URL eller ett program vid olika scenarier såsom t.ex. inkommande samtal i Infinity Desktop. Det kan t.ex. användas om du vill öppna en webbsida när du har svarat på ett inkommande samtal eller ett program som innehåller alla dina kunder.

URL: en eller appen måste stödja parametrar som ska skickas från communikatorn för att den ska fungera på ett bra sätt.
Ange https://www.hitta.se/sök?vad=$(REMOTE_NUMBER) för att söka på hitta.se efter aktuellt nummer.

Här är två exempel på hur det kan se ut:

Öppna en URL och söka efter numret som ringer när du besvarar ett samtal:
open applications 1.png

Köra ett skript när du svarar på ett samtal (du har en koppling till ett CRM system som ligger lokalt på datorn)
open applications 2.png


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.