Registrera repeater på en Gigaset base station
  • 30 Sep 2021
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Registrera repeater på en Gigaset base station

  • Pdf

Article Summary

1. Aktivera "Repeater mode" på basstationen via ansluten handenhet (menu-> settings-> system-> repeater mode).

2. Starta Repeater 2.0 (anslut nätadaptern)

3. Tryck på "pager button" på basstationen i tre sekunder.

4. Repeatern måste nu registrera sig och om det lyckas tänds det vänstra ljuset med ett fast grönt ljus.

5. Stäng av handenheten. Stäng av repeatern. Placera repeatern ett stycke från (~ 10m) basstationen och placera handenheten nära repeateren.

6. Starta om repeatern och när den har kommit i kontakt med basstationen (vänster lampa lyser konstant), slå på handenheten igen. När luren har registrerat sig på repeatern ska rätt lampa blinka var ~ var tredje sekund.


Repeater återställs

(Om repeateren ska flyttas till en annan basstation.)

    Tryck på repeaterknappen (vänster LED blinkar långsamt).

    Släpp repeaterknappen när den vänstra lysdioden blinkar snabbt (efter cirka 10 sekunder).

NOTERA!

Med den nya repeater 2.0 stöds kryptering och inget behöver göras för att registrera en 2.0 repeater.

Har också namnet på parametern (Repeater mode) ändrats till "Encryption" på / av.

Om du har en repeater 1.0 ska krypteringsinställningen vara avstängd, det gamla "repeater mode on".


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.