SAP C4C
  • 27 Sep 2021
  • 1 minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

SAP C4C

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

SAP C4C

Du kan få C4C information direkt vid inkommande samtal i Microsoft Teams med Infracoms Communications CallApp

I SAP C4C kan du få en toast i applikationen som letar fram kontakten med nummer och ger dig information utan att du själv behöver söka.

Du använder CallApp funktionen bakgrundsanrop
som används när du kommunicerar direkt med ett tredjeparts system utan att öppna en webbläsare.

Ange url till tredjepartsystemet och ersätt nummerdelen med i URL:n med $CLI, exempelvis http://localhost:36729/?CID=BCM1234&ANI=$CLI&EventType=INBOUND
för SAP CTI Adapter i de olika fälten för inkommande samtal, besvarat samtal och utgående samtal.

På så sätt kan du få applikationer att agera med de parametrar som anges i fälten.

crmbc.png


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.