Salesforce
  • 13 Apr 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Salesforce

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Med den här integrationen kan du få information från Salesforce i både Communicatorn och i nfinity Teams App i Microsoft Teams. Du kan även ladda kundens kontaktkort i Salesforce.

Microsoft Teams med Infinity Teams App

I Infinity Teams App får du upp information från kundens kontaktkort och kan dessutom automatisk, eller vid behov, öppna kontaktkort för den som ringer i Salesforce utan att du behöver söka efter numret själv.

Konfigurera Infinity Teams App

Välj Salesforce i Infinity Teams App-inställningarna, kryssa i rutorna för vad du vill ska automatiseras och klicka på Spara.

Kopiera den 8-siffriga koden som visas i popup-fönstret och klicka på Sign in to Salesforce.

Klistra in koden i ditt fönster och klicka Connect.

Om du inte har loggat in på Salesforce kommer du att bli ombedd att göra det.
Kontrollera åtkomstlistan och tillåt åtkomst för Infracom Communicator Connector:

Du kommer nu att se kontaktinformation och kunna öppna information med CRM-knappen i din Infinity Teams App.

I Communicatorn

När du tar emot eller ringer samtal från/till ett nummer som finns på en kontakt i Salesforce så ser du det i Communicatorn.

För att öppna kontakten i Salesforce, kilcka på "Salesforce-knappen".

Konfigurera Communicatorn

Integrationer finns i menyn under blixten, aktivera Salesforceintegrationen med skjutreglaget.

Din browser öppnas med en förifylld kod, klicka på Connect-knappen.


Du kommer nu till Salesforce loginsida, fyll i dina uppgifter och logga in.

Nu är Communicatorn kopplad till Salesforce och du kan börja använda integrationen. Den gröna bocken visar att integrationen fungerar.

Inställningar för integrationen

För att få integrationen att fungera så som det passar dig bäst kan du gå in under inställningarna genom att klicka på Salesforce. Här kan du ställa in om du vill att Salesforce öppnas automatiskt när du får eller tar emot ett samtal.

  • Öppna vid - ställ in när du vill att Salesforce ska öppnas automatiskt
  • Enheter - för vilka av dina enheter ska Salesforce öppnas

Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.