Single Sign On - Azure / Office 365
  • 21 Mar 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Single Sign On - Azure / Office 365

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Konfigurera SAML i Infinity

Välj Azure Active Directory > Enterprise applications New Application i Azure -portalen och välj

Nytt program och välj "Create your own application".

 

Namnsätt och välj Integrate any other application you don't find in the gallery (Non-gallery)

 


Gå till Single sign-on och välj SAML

Fyll i:
Entity ID: 
https://api-nguc.weblink.se/saml/metadata
Reply URL: https://api-nguc.weblink.se/saml/acs
Logout URL: https://api-nguc.weblink.se/saml/logout

Lägg till användare till appen eller gå till Properties och välj att ställa in User assignment required till No

Som sista steg i Infinity portalen – gå till CompanySSO:

Kopiera från Azure SAML-based Sing-on page:

och lägg till :

Certifikat laddas ner i Base64 format.

Nu skall varje användare autentiseras mot Azure AD med e -postadressen under alias på användaren, för att deaktivera - välj hoppa över saml på användaren.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.