Synkronisera kalender och kontakter med Office 365
 • 23 Sep 2022
 • 3 minuter att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Synkronisera kalender och kontakter med Office 365

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Från Oktober 2022 kommer Microsoft att lägga ner Basic Authentication på vilken Infracom’s tidigare kalender och kontakt synkronisering med Office 365 var byggd på. Nu använder vi istället Modern Authentication som du läser om hur du konfigurerar här nedan. Har du en lokal Exchange server, hoppa direkt till Synkronisera med lokal Exchange server

1. Synkronisera med Office365

För att ändra eller sätta upp samma tjänst men med Modern Authentication, medgivandet av administratören behövs ges ifrån Infracom's Infinity portal. 

Gå till i er portal och välj Företag->Övrigt->Integrationer

Tryck på knappen EWS_Office_365 eller välj Microsoft Office 365 om det är första gången.

Tryck på knappen Consent as admin.

En ny sida kommer att öppnas upp med anslutning till er Microsoft Office365. Logga in som Administratör till er Microsoft Office 365 och acceptera följande:

Text, letter Description automatically generated

När det är klart kommer er portal att se ut så här: 


Fortsätt med att ställ in allt för användarna som under Punkt 3

2. Synkronisera med lokal Exchange server

Kalender och kontakt synkronisering

För att komma igång med att synkronisera kalender och kontakter till Infinity behöver du konfigurera ett par saker i Exchange och lägga in kontoinformationen i vår portal. Som kund behöver du skapa ett tjänstekonto med applikationsimplementeringsrollen i din Office365, som sedan läggs till i vår portal. Själva tjänstekontot behöver sedan granskningsrättigheter till kalendern och kontakter som angetts via PowerShell till Exchange-servern. I vår portal behöver du sedan lägga till triggerord i profilerna för användarna och lägga till ett Exchange-alias.

Skapa ett konto

Logga in på Office365 som administratör och navigera till Användare -> Aktiva användare

Lägg till en ny användare och fyll i all nödvändig information. Användarnamnet är namnet på tjänstekontot dvs. "Servicekonto". Under Roller lägger du till Exchange-administratören som en roll och klickar på "Lägg till". Kontot bör ha licenser för minst Exchange Online och Sharepoint Online.

Skapa en roll

Logga in i Ert Exchange Admin Portal

Under ”Permission” -> ”Admin Roles” klicka på ”+”, lägg till en ny roll och tilldela den ett namn, dvs. ”ContactCalenderImpersonation”

Under "Roles " klicka på "+" igen och välj "ApplicationImpersonation", lägg till och klicka på OK.

När du är klar, gå till "Members" och välj användaren som har administratörsrättigheter i din ExchangeServer som skapades under steg ett och tryck på OK.

Tryck på "Spara" i fönstret "Role Group". Du kan nu se rollen i listan.

Granska behörigheter

För att koppla ihop kundens Exchange med Infracoms kalender och kontakter tjänst, kör ett par kommandon i PowerShell. 

För att kontrollera rättigheterna på ett konto kan du använda:

Get-MailboxFolderPermission . first name surname:\kalender            (eller ":\kontakter")

Ange sedan behörigheter till det nyskapade kontot via:

(Get-Mailbox -recipienttypedetails usermailbox) | Foreach-Object {Add- MailboxFolderPermission $_":\Kontakter" -User (SipAddress to created account) -AccessRights Reviewer}

(Get-Mailbox -recipienttypedetails usermailbox) | Foreach-Object {Add- MailboxFolderPermission $_":\Kalender" -User (SipAddress to created account) -AccessRights Reviewer}

Kontrollera det sedan genom att köra, till exempel:

Get-MailboxFolderPermission first namen. surname:\Kalender

Observera att en ny rad nu har lagts till där det skapade tjänstekontot får rättigheten "Review" för denna användares kalender. (OBS: observera att det beror på vilket språk användaren har kopplat till sig "Kontakter" kan vara "Contacts" och "Kalender" kan vara "Calendar")

Lägg till i Infinity-portalen

För att din Exchange ska kunna synka med vår plattform måste du skapa en integration med den genom UC-portalen.

Gå till Integrationer i vänstermenyn i portalen och tryck på Skapa ny


Fyll i nödvändig information:


(OBS: Detta är en demo för Cellip för Exchange Online, du måste fylla i ditt användarnamn och lösenord med ditt tjänstkonto som skapades tidigare och fylla i ditt eget domännamn)

Klicka på Spara

3. Lägg till Exchange alias och trigger

Logga in på webbportalen som administratör och under användaren anger du användarens e-postadress under Exchange Alias

OBS: I fall att man använder Modern Authentication (Part 1) måste användarens Exchange Alias vara exakt det samma som användarens Primära SMTP-adress i Exchange


Glöm inte att alltid klicka på spara och sedan på Apply PBX Changes längst upp till vänster i menylistan


Lägg till trigger för kalender synkronisering

För att det ska laddas korrekt från Exchange behöver du fylla i triggers i användarens Profil, som sedan triggar beteendet genom att ha dessa ord i ämnesraden för den händelsen i Kalendern. Dessa måste laddas upp till alla användare som kommer att använda Kalendersynkronisering.

Antingen administratören eller användaren kan lägga till Trigger Ord till portalen. Tryck på Lägg till för varje nytt ord som ska läggas till och glöm inte att trycka på Spara.

Standard Triggers:

ProfilTrigger

Gått för dagen

Gone for the day; GFD

Lunch

Lunch; LUN

Möte

Meeting; MÖT

Semester

Holiday; HOL

Sjuk

Sick

Stör ej

Do not disturb; DND

Tillfälligt ute

Temporarily unavailable; UTE

Tillgänglig

Available

Tjänsteresa

Away on business; TJR

Tjänstledig

On leave; TJL

Ute på arbete

Out of office

Föräldraledig

Parental leave

 


Var den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.