Spam samtal
  • 12 Nov 2021
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Spam samtal

  • Pdf

Article Summary


Microsoft identifierar samtal som troliga skräppostsamtal. Microsoft upptäcker eller antar att den uppringda numret används för att spamma och identifiera dessa samtal med SPAM-informationen i samtalet.

Vilka mekanismer som används för detta är inte helt klart, det kan vara att titta på en databas eller specifika mönster, vi har märkt att det händer för kortnummersamtal (tre eller fyra siffror).

Denna funktion är aktiverad som standard och om den inte önskas måste den inaktiveras med hjälp av PowerShell.

 


Där SpamFilteringEnableType kan ställas in som: Enable, Disable eller EnabledWithoutIVR

Observera att detta gällde den definierade Voice CallingPolicy: Global och du kanske använder en annan Voice Calling Policy för dina användare.

(Obs: Kom alltid ihåg att se till att du vet vad du gör när du använder PowerShell)

 

 
Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.