Teams Infinity Response Groups
  • 07 Jun 2022
  • 1 minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Teams Infinity Response Groups

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Vidarebefordring av Teams samtal och Infinity Svarsgrupper

Agenter som är aktivt inloggade i en svarsgrupp och samtidigt har satt en vidarebefordring av samtal i sin Teams klient är inte rekommenderade då detta kan påverka alla inkommande samtalen till svarsgruppen negativt. Till exempel så kan en vidarebefordring av samtal till en röstbrevlåda göra så att alla inkommande samtalen till svarsgruppen tas av agentens röstbrevlåda.

För att förhindra att svarsgrupps samtalen blir vidarebefordrat av agenternas Teams klient kan kunder med Infracom’s Infinity ändra beteendet genom att forcera att samtalen inte vidarekopplas men alltid hamnar i agentens Teams klient oberoende på vilka samtalsvidarebefordringar som är satt i agenternas Teams klient.

Logga in som adminstratör i er Infinity och gå in under Växel -> Växel – övrigt -> Inställningar

Klicka på: Disable_Teams_Forwarding_On Queue_Calls. 

Ändra Värdet till 1 för att forcera beteendet att samtalen från en svarsgrupp alltid kommer att ringa på agenternas Teams klient oavsett vilken vidarebefordring är satt i agenternas Teams klient.

Glöm inte att Spara och Tillämpa ändringen.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.