Teams Voicemail
  • 18 May 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Teams Voicemail

  • Pdf

Article Summary

Teams Röstbrevlåda

Användarnas aktiva röstbrevlåda i Teams kan ställa till problem när användaren också är medlem i en svarsgrupp och har sin Teams röstbrevlåda i gång.

Det som kan ske är att röstbrevlådan tar över samtalen som kommer in i svarsgruppen och samtalen enbart går dit.

För att undvika det rekommenderar vi att agenterna inte kan sätta i gång sin röstbrevlåda i Teams.

Man kan stänga av möjligheten till röstbrevlådan antigen via Teams Admin Center eller via PowerShell.

Teams Admin Center:

Under Röst -> Samtalsprinciper välj Röstbrevlåda är tillgänglig för dirigering av inkommande samtal till Inte aktiverad. Spara.

Kom ihåg att välja Samtalsprincipen som agenterna använder eller skapa en ny enbart till agenterna.

Graphical user interface, application  Description automatically generated

Power Shell:

Anslut till er Office 365 tenant via Power Shell och använd sedan detta kommando:

Set-CsTeamsCallingPolicy -Identity Global -Allowvoicemail AlwaysDisabled

Kom ihåg att välja rätt Samtalsprincip eller skapa en ny.Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.