Microsoft Teams PowerShell Hjälp
 • 07 Nov 2022
 • 5 minuter att läsa
 • Pdf

Microsoft Teams PowerShell Hjälp

 • Pdf

Article Summary

PowerShell mot Office 365

PowerShell kan användas som hjälpmedel eller kompliment till att sätta upp Teams DR tjänsten via Teams Admin Center GUI:et.

Värt att tänka på är att PowerShell är ett väldigt kraftfullt verktyg och fel använt kan det väldigt lätt och snabbt orsaka stor skada, därför ska man följa instruktionerna noga. Och ska man göra något annat ska man vara väldigt säker på vad man gör. 

OBS: Se till att det senaste PowerShell versionen och senaste addon Microsoft Teams Modulen är installerade innan ni fortsätter.
Vi försöker att underhålla informationen till det senaste men notera att Microsoft kan ändra kommandon när som helst så referera gärna tillbaka till Microsoft.

Se vår Appendix för vidare hjälp.

För att koppla upp mot Office365 använd:

Connect-MicrosoftTeams

Logga in med ett administratörs-konto i Office 365 som är skapad online och har administratörs rättigheter till era domäner. 

Du har nu en PowerShell-session i gång mot Office 365 och kan köra alla kommandon som behövs för att konfigurera Direct Routing för telefonifunktionalitet i Microsoft Teams (plus allt annat som också har med Skype for Business Online och Microsoft Teams att göra). 

Sessionen mot Office 365 har en inaktivitetstimer och när den har uppnåtts måste man koppla upp en ny session i ett nytt PowerShell-fönster, det går då alltså inte att fortsätta i samma fönster och man får ett felmeddelande.  Sätt upp en ny PowerShell session. 

Kontrollera Gateway

Verifiera att rätt PSTN Gateway är upplagd med:

Get-CSOnlinePSTNGateway

t.ex.

Graphical user interface, text Description automatically generated with medium confidence

OBS: Noter kundens unika sbc samt vilken port (5061)

Kontrollera Voice Routing Policy

Kontrollera att det finns en Voice Routing Policy som behövs för att kunna ringa genom att köra detta kommando:

Get-CsOnlineVoiceRoutingPolicy

t.ex.

Text, timeline Description automatically generated

OBS: Notera namnet på den

Det kan komplimenteras med kommandot:

Get-CsOnlineVoiceRoute

Användare

Användarna ska ha rätta licenser på sig ie. Teams Telefoni Standard

Lägga till Användare:

Set-CsPhoneNumberAssignment -Identity user@domain -PhoneNumber +46xxxxxx -PhoneNumberType "DirectRouting"

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity namn@domän -PolicyName "Infracom-No Restrictions”

Kontrollera användaren och användarens inställningar genom att köra detta:

Get-csonlineuser användare@domän.se | Out-File -FilePath C:\Infracom.txt

Detta skapar en txt fil med all data som kunden kan skicka till oss.

OBS: För vidare hjälp kolla alltid vår egen manual gällande Microsoft Teams Direct Routing setup som även innehåller alla PowerShell kommandon som behövs för att sätt upp allt.

Samt senaste Microsoft dokumentationen gällande kommandon.

Appendix 1 

För att göra en del av konfigurationen för Direct Routing telefonifunktionalitet i Microsoft Teams behöver man köra en del PowerShell-kommandon mot Office 365, här är en utförlig instruktion för hur man kopplar upp PowerShell mot Office 365. 

Obs! Värt att tänka på är att PowerShell är ett väldigt kraftfullt verktyg och fel använt kan det väldigt lätt och snabbt orsaka stor skada, därför ska man följa instruktionerna noga. Och ska man göra något annat ska man vara väldigt säker på vad man gör. 

För att komma i gång är det två steg som ska gås igenom, först behöver man Windows PowerShell version 3 eller senare installerat på datorn. Sedan behöver man en tilläggsmodul i PowerShell för Microsoft Teams.

1. Kontrollera installerad PowerShell-version

Windows PowerShell 3.0 kommer förinstallerad i Windows 8 och senare, och i Windows Server 2012 och senare. Så har du tex. Windows 10 så kan du hoppa över detta steg och gå direkt till avsnittet: ”Tillåt att script körs”. 

I Windows 7 kan du behöva uppgradera till Windows PowerShell 5.1genom att följa instruktionerna på denna sida: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54616

Kontrollera vilken version du har genom att starta PowerShell genom att söka på ”PowerShell”, eller hitta programmet i Start-menyn. Högerklicka på Windows PowerShell och välj Kör som Administratör. Tillåt att programmet får startas.

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

För att kontrollera vilken version av Windows PowerShell som är installerad, skriv:

Get-Host | Select-Object Version

Resultatet ska vara Version 5.x eller högre. Om inte, följ länken på föregående sida för att installera en senare version. 

Exempel från Windows 10:

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

2. Tillåt att script körs

För att tillåta att skript får köras behöver man sätta en Execution Policy. Kör PowerShell som Administratör och skriv:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Force

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Om PowerShell inte körs som Administratör, får man detta felmeddelande:

 A picture containing graphical user interface Description automatically generated

Starta PowerShell som Administratör och kör Set-ExecutionPolicy-kommandot igen.

3. Installera Teams PowerShell-modulen

Starta ett nytt Windows PowerShell-fönster och skriv:

Install-Module MicrosoftTeams

Vid första installatonen kan man få denna fråga:

Text Description automatically generated

Svara: A (Ja till allt)

Kontrollera vilken modulversion som används med:

Get-InstalledModule MicrosoftTeams 

Det bör vara version 4.5.0 eller högre

4. Koppla upp en PowerShell-session mot Office 365

Nu när Windows PowerShell är version 5.1 eller senare och MicrosoftTeams-modulen är installerad är det dags att koppla upp en session mot Office 365.

I PowerShell skriv :

Connect-MicrosoftTeams

Logga in med ett administratörs-konto i Office 365 som är skapad online och har administratörs rättigheter till era domäner. 

Du har nu en PowerShell-session i gång mot Office 365 och kan köra alla kommandon som behövs för att konfigurera Direct Routing för telefonifunktionalitet i Microsoft Teams (plus allt annat som också har med Skype for Business Online och Microsoft Teams att göra). 

Sessionen mot Office 365 har en inaktivitetstimer och när den har uppnåtts måste man koppla upp en ny session i ett nytt PowerShell-fönster, det går då alltså inte att fortsätta i samma fönster och man får ett felmeddelande.  Sätt upp en ny PowerShell session. 

 

Appendix 2 – Vanliga Fel

1. Inklistrad Kommando i PowerShell Blir Fel

Säkerställ att alla kommandon skrivs i en rad, när man klipp och klistrar kommandon blir det lätt fel att man inte får med alla tecken som till exempel:  ” – ” eller att en radbrytning med ”>>” kommer emellan. 

2. Running Scripts is Disabled

A screenshot of a computer Description automatically generated with medium confidence

Felet kan uppstå t.ex. när man ska importera SkypeOnlineConnector. 

Kontrollera att man kör PowerShell som Administratör och att man har tillåtit scriptkörning som beskriven under punkt 2 i Appendix 1.

3. “Unable to Discover PowerShell Endpoint URI”

A picture containing text, indoor Description automatically generated

Felet uppstår när man försöker ansluta en PowerShell session mot sin Office365 med fel rättigheter.

Kontrollera att kontot man använder för att logga in har administratörs rättigheter i Office 365 och att man kanske kommer ifrån en Hybrid lösning och måste använda sig av: -OverrideAdminDomain.

4 .“SBCA….. not configured for this tenant”

Felet uppstår när man kör kommandot: New-CsOnlinePSTNGateway

Kontrollera att kontot man loggar in med verkligen har administratörs rättigheter till alla era domäner, har administratören en Microsoft licens? Kör kommandot:

Get-CsTenant |select -ExpandProperty DOMAINURLMAP

 för att se att er sbcaxxxx.pstnaccess.cellip.com domän finns med i svaret.

 

Appendix 3 – Tips

1 . Uppdatera Teams Modulen

För att uppdatera till en nya Teams Modulen gör följande:

Uppdatera sedan till den senaste ”Public Preview” versionen (detta gör att man inte längre behöver installera ”Skype for Business Online Connector) genom att: 

Uppdatera ”GET” kommandot via detta i PowerShell: 

Install-Module PowerShellGet -Force -AllowClobber

T.ex. Leta efter den senaste Preview versionen:

Find-Module MicrosoftTeams -AllowPrerelease

Och installera versionen som visas via:    

Install-Module MicrosoftTeams -AllowPrerelease -RequiredVersion "1.1.10-preview"

(Obs: 1.1.10 är ett exempel)

Uppdatera Teams Modulen annars genom att skriva:

Update-Module MicrosoftTeams

2. Byta Nummer eller ta bort nummer på en användare

Online användare kan enbart ha ett nummer och det kan förkomma att man behöver byta ut ett nummer eller ta bort ett nummer på en användare.

För att ta bort ett nummer kan man nu antigen göra det via Teams Admin Centrets eller genom PowerShell via:

Remove-CsPhoneNumberAssignment -Identity user@domän -RemoveAll

Det kommer att avaktivera Teams telefoni samt användarens PhoneNumberType. 

Kör sedan samma kommando för att lägga till en ny användare som finns under punkt 5 här med ett nytt nummer för användaren. 

Kontrollera även om det behövs tas bort licenser för användaren som inte har ett numret längre. 


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.