Uppsägning av tjänst
  • 01 Feb 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Uppsägning av tjänst

  • Pdf

Article Summary

Vill du av någon anledning säga upp en tjänst hos oss så behöver vi veta följande:

Skicka ett mail till [email protected] och ange:

  1. Ditt namn och kundnummer 
  2. Vilken/vilka tjänster gäller uppsägningen
  3. När vill ni att tjänsterna ska avslutas

Observera:

  • Det är endast den som står som ägare/firmatecknare som har rätt att avsluta tjänster, annars krävs fullmakt.
  • Har ni tjänster med bindningstid kommer vi skicka en slutfaktura på den återstående bindningstiden.

Se även:


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.