Åtkomstgrupper
 • 13 Jun 2023
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Åtkomstgrupper

 • Pdf

Article Summary

Övergripande

Åtkomstgrupper hittar du i portalen under Företag->Användare->Åtkomst och med dem kan du skräddarsy vilka användare som ska ha tillgång till vad i växeln.
I grunden finns tre åtkomstgrupper och alla användare läggs till i gruppen User vilket räcker bra för de allra flesta företag. De tre standardgrupperna är:

User - en vitlista som är anpassad för att en normal användare ska få åtkomst till de flesta funktionerna i växeln

Pbx Admin - en vitlista för företagets växeladministratör som får åtkomst till att administrera växelns företagsfunktioner, observera att den inte ger åtkomst till användardelen så en administratör som även ska vara en användare i växeln behöver även User-listan tillagd

Root - en svartlista som i grunden ger åtkomst till allt på användar- och företagsnivå

Varje åtkomstnivå motsvarar en funktion som användare genom åtkomstgrupperna kan få tillgång till eller spärras från att använda (kan sättas på nivåerna skapa, läs, uppdatera och ta bort).

Exempel

Funktionen Chatt av typen Användare är satt till Ja i en vitlista, tex User. Det innebär att alla användare som tillhör den åtkomstgruppen har åtkomst till att skapa, läsa, uppdatera och ta bort chatt-meddelanden för sin användare. Enkelt uttryckt har användaren åtkomst till att chatta.

Rekommendation

Vill ni att alla användare på företaget ska ha åtkomst till samma funktioner är det enklast att göra ändringar i User. Vill ni istället ge vissa användare åtkomst till fler eller färre funktioner skapar ni en ny åtkomstgrupp till dem.

Vitlistor och svartlistor

Det finns 2 olika typer av åtkomstgrupper och de fungerar på lite olika sätt enligt följande:

En funktion i en Vitlista som är satt till:

 • Ja -> användaren ges åtkomst
 • Nej - varken ger eller nekar åtkomst, saknas andra åtkomstgrupper på användaren kommer åtkomst att nekas då det är grundläget

En funktion i en Svartlista som är satt till:

 • Ja -> användaren nekas åtkomst
 • Nej -> användaren ges åtkomst

Hur de förhåller sig till varandra

En användare utan åtkomstgrupp saknar åtkomst till samtliga funktioner, finns en eller flera åtkomstgrupper så får/nekas användaren behörighet enligt följande villkor:

 1. Vitlista satt till Ja -> användaren ges åtkomst (oavsett övriga listor i nedan villkor)
 2. Svartlista satt till Ja -> användaren nekas åtkomst
 3. Svartlista satt till Nej -> användaren ges åtkomst
 4. Om inget av ovan gäller -> användaren nekas åtkomst

Sammanfattat så gäller alltså att en Vitlista satt till "Ja" prioriteras framför andra listor, finns inte det gäller vad som är satt i Svartlistan. Saknas både Vit- och Svartlista nekas behörighet.

Observera: vi stödjer inte att fler än 1 svartlista tilldelas till en och samma användare.

Rekommendation

Så långt det är möjligt bör endast en av vitlistor och svartlistor användas på ett företag och vitlistor används i grunden så det är enklast att använda dem och lägga till flera vid behov.

Typerna Företag och Användare

Åtkomstgrupperna har 2 olika typer av åtkomster, dvs alla åtkomster är uppdelade mellan dessa. För varje åtkomstgrupp väljer du en eller båda av dessa och de åtkomstinställningar som finns under respektive typ är då aktiva och möjliga att ställa in. En typ som inte är aktiv påverkar således inte åtkomsten till funktionerna under den typen.

Företag innehåller åtkomster till funktioner som är på företagsnivå. Dvs vilka funktioner/val i portalens Företags-flik som ges åtkomst till.

Användare innehåller åtkomster på användarnivå i portalen,  mobilappar och i Desktop på PC/Mac.

Avdelningar

En avdelning kan tilldelas en eller flera åtkomstgrupper, alla användare på den avdelningen hamnar då i aktuell åtkomstgrupp.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.