Hantera Åtkomstgrupper
  • 20 Sep 2022
  • 1 minut att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Hantera Åtkomstgrupper

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Åtkomstgrupper hittar du i portalen under Företag->Användare->Åtkomst

I grunden läggs alla användare till i gruppen User vilket räcker bra för de allra flesta företag.

Vill ni att alla användare på företaget ska ha åtkomst till samma funktioner kan ni enklast göra ändringar i User. Vill ni istället ge vissa användare åtkomst till fler eller färre funktioner skapar ni en ny åtkomstgrupp till dem.Var den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.