Hantera profiler
  • 16 Jun 2023
  • 2 minuter att läsa
  • Pdf

Hantera profiler

  • Pdf

Article Summary

Om profiler i Infinity

Profiler är en användares status och anger hur en användare kan bli nådd på sina enheter (telefoner). I profilen bestämmer du t.ex. om en röstbrevlåda skall gå in, samtalet skall gå vidare till en grupp, automatisk inloggning i grupper efter hänvisning, undantag ifall samtal till mobilnummer skall gå fram trots möteshänvisning.

Vad kan en profil påverka/styra?

  • Profiler kan ange vilka enheter/telefoner det ska ringa på
  • En profil kan styra samtal till röstbrevlåda eller till talad hänvisning, antingen direkt eller i det fall användaren inte kan svara
  • Profilen visar din status för kollegorna genom att visa en vald ikon, färg och text i kontaktlistorna
  • Vilka köer användaren är in-/utloggad i

Hur kan en profil aktiveras?

Hantera profiler i Infinityportalen

I Infinityportalen kan nya profiler skapas, ändras och tas bort (även Standardprofiler kan raderas).

Är du administratör så kommer du åt en användares profiler genom att trycka på användarens namn, alternativt ”bli” symbolen i användarlistan.


I den vänstra huvudmenyn går du till "Min sida" går du till Profiler->Profiler.

Profilerna ovan är färdigkonfigurerade med talad hänvisning, förutom ”tillgänglig” samt ”stör ej” där standard enbart spelar upp upptaget. De som har "Nummer" är alltså de som spelar upp en inspelat meddelande.

Tips: för användare med ”MEX” så kommer standard även stänga av mobilnumret vid hänvisning, det är vanligt att vissa användare vill ändra.


Ändra en profil

Genom att klicka på pennan i vyn ovan öppnas editeringen av profilen. Här kan vi justera färg för profil, symbol som kommer att synas för kollegor i mobilapp/softphone.

Prioritering: lägst siffra ger högst prio vid krock av den personliga schemaläggningen. Dvs finns flera aktiva profiler kommer den med lägst siffra att vara aktiv.

Nummer: Aktivering av profil från knapptelefon (instruktion finns under ”interna nummer” under växel).

Nummerpresentation

Ange vilket nummer som skall visas vid utgående samtal vid användning av den specifika profilen, här kan vi göra skillnad på nummervisning utifrån vilken enhet samtalet görs.

När justeringar i profil gjort, glöm ej avsluta med spara.

Automatiskt inloggning i kö

Lite längre ner hittas ”köer”, här bestäms vilken/vilka grupper agentens enheter skall bli automatiskt inloggade i när agenten återgår till profilen ”tillgänglig”. Här kan växeln även göra skillnad på tex om man enbart vill att det skall ringa på en eller flera enheter när samtal kommer till en viss kö. Skall inloggning ske per automatik på fler köer kommer flera köer listas enligt nedan samt samma procedur görs.

Samtalsdirigering

Anger hur samtalet dirigeras vid användning av den specifika profilen.

”När någon ringer vilket som helst av mina nummer” kommer samtalet dirigeras till användarens softphone i datorn, ringa i 25 sek därefter skickas samtalet till användares personliga Röstbrevlåda.

Genomringning på mobil vid hänvisning görs på samma sätt som ovan, skapa nytt undantag – mobilnumret – skicka sedan till – enhet. Avsluta med att spara undantaget.


Det finns även en Profilschemaläggare, som fungerar på samma sätt som ”Tidsbaserad styrning” och möjliggör att ha ett schema för sina profiler. 

 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.