Beställa Telia Mex för Partners
 • 13 Jun 2023
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Beställa Telia Mex för Partners

 • Pdf

Article Summary

Innan du beställer

Du behöver vara Telia Återförsäljare, och du fixar själva Telia-abonnemanget på egen hand. Mexade abonnemang är speciella abonnemang, så kallade "Telia Partner Connect" (TPC)-abonnemang och abonnemangen som du beställer och som ska mexas måste ligga i ett TPC-avtal. För att det ska fungera ihop med Infinity behöver InfraCom hantera själva mexningen tillsammans med Telia.

OBS om du flyttar existerande avtal från en annan avtalsform på Telia så måste din Telia-PAM ha godkänt eventuell avtalsflytt - annars kommer mexningen att stoppas.

Det är mycket viktigt att alla dokument / all information finns med från början, då sena ändringar debiteras med 10.000 kr från Telia till kunden!

Här är en översikt över hela flödet

Den här rutinen beskriver hur själva beställningen till InfraCom går till!

Beställning

Beställningen görs med Beställningsformuläret nedan.
Beställningen skall mailas till [email protected]
Rubriken i mailet skall vara Ny order / Telia MEX / Företagsnamn / organisationsnummer
alltså exempelvis rubriken: Ny order / Telia MEX / Hissochfniss AB / 556677-9312.

Kundavtalet för växeln/abonnemang måste vara påskrivet och inskickat (gäller inte InfraCom partners)

Dessa dokument ska skickas med i ordern:

 • Beställningsformuläret  Här är det viktigt att få med:
  • Önskat datum för driftsättning (måste vara minst 30 arbetsdagar framåt: räknas från komplett beställning)
  • Vid beställning ska ett önskat driftdatum finnas med inom tidsramen enligt ovan, sedan ska sälj invänta bekräftelse på ok ifrån leveransavdelningen
  • Lista på samtliga fastnätsnummer som ska finnas med i växel (även gruppnummer, vilande nummer)
  • Namn, e-postadress samt mobilnummer till firmatecknare
 • Telias egen porteringsfullmakt 
 • Telias kunddatamall för MEX(OE-blankett)
  • Här fyller du i företagsnamn, orgnummer,
  • fyll endast i de nummer som ska mexas: dvs endast kolumn D: mobilnummer och kolumn F: fastnummer
  • Numren skrivs i format 010***/070***, alltså inga mellanslag, bindestreck eller +46
 • Telia Partner Connect-avtal, signerat
  • Observera att du måste skriva ADVOCO/InfraCom i fältet "växelpartner/datahall"
 • Teleschema (gäller inte InfraCom partners)

-----------------------------------------------------------------------------

Eftermarknad/tillägg/ändring av befintlig Telia Mex

För att beställa ett tillägg/ändring/avslut av anknytning på en befintlig Telia mex kommer nedan scenarion och vad som behövs för att skicka in en beställning

I alla eftermarknadsbeställningar behövs: 

- Beställningsformulär

- Kundnamn och org-nummer

- Eventuellt önskat datum för driftsättning - om inte det inkommer driftar Telia ändringen på mellan 3-5 arbetsdagar vilket är snabbast möjliga

- Mailass till [email protected]


 • Tillägg av nummer 

- vid tillägg av nya nummer så behöver de först reserveras hos Telia innan beställning skickas in

- lista på samtliga nummer som önskas läggas till i format 010123123, inga bindestreck, mellanslag eller +46

- om nummer ska porteras in behövs en porteringsfullmakt (Telias egen) observera att vid inportering av fasta nummer så krävs längre hanteringstid på 10 arbetsdagar för portering + leveranstid på 3-5 arbetsdagar

 • Tillägg/ändring/borttag av anknytning

- Vilken anknytning det gäller (fastnummer + mobilnummer) i format 010123123, inga bindestreck, mellanslag eller +46 

- Är det ett tillägg/borttag på fler än 4 anknytningar krävs Telias OE-blankett även där ska det ske i format 010123123, inga bindestreck, mellanslag eller +46 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.