Snabbknappar i Desktop
  • 13 Jun 2023
  • 2 minuter att läsa
  • Pdf

Snabbknappar i Desktop

  • Pdf

Article Summary

Med snabbknappar kan du använda tangenbordet för att utföra de mest vanliga uppgifterna i Desktop. Detta kan både spara tid, samt ge din musarm en paus. Nedan kan du finna en lista med snabbkappar uppdelat för olika användarscenarion.


Windows

Navigering

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Aktivera Ring/SökfältetCtrl + FGör Ring/Sökfältet aktivt
KontaktflikCtrl + 1Visar Kontaktfliken
ChattflikCtrl + 2Visar Chattfliken
KöflikCtrl + 3Visar Köfliken
SamtalsflikCtrl + 4Visa mer information om ett aktivt samtal
Hoppa mellan SökresultatTab / Shift TabHoppa mellan markerad kontakt / kö
SidomenyAlt + 1-9Visar olika vyer i sidomenyn

Ringa

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Ring vald kontaktEnterRinger ett samtal till vald kontakt/kö
Ring vald kontakts hemCtrl + HRinger ett samtal till vald kontakts hemnummer
Ring vald kontakts mobilCtrl + MRinger ett samtal till vald kontakts mobilnummer
Ring vald kontakts arbeteCtrl + WRinger ett samtal till vald kontakts arbetsnummer
Besvara inkommande samtalAlt + Enter
Lägg på samtalAlt + Backspace
KontaktinformationCtrl + IVisa mer information om vald kontakt
Pausa/Avpausa samtalAlt + HSätter det aktiva samtalet på paus/avpaus

Koppla samtal

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Blind transferering till vald kontakt/köAlt + →Transfererar samtalet utan att du får möjlighet att tala med den du transfererar samtalet till
Övervakad transferering till vald kontakt/köCtrl + →Ger dig möjlighet att tala med personen du transfererar samtalet till
Återta eller Transferera samtaletR(återta) / T(ransferera)När du utför en övervakad transferering väljer du om du vill återta samtalet, eller att transferera det
Sätt samtal på vänt till upptagen kontaktCtrl + Alt + →Om en kontakt är upptagen sätter du samtalet på vänt, tills dess att kontakten blir ledig

Övrigt

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Skicka SMS till vald kontaktCtrl + SÖppnar SMS-vyn för vald kontakt och ger dig möjlighet att skriva ett SMS till denne
Skicka SMS:etCtrl + EnterSkickar SMS:et du komponerade enl. ovan
Öppna Chatt med vald kontaktCtrl + Enter

MacOS

Navigering

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Aktivera Ring/SökfältetCmd + FGör Ring/Sökfältet aktivt
KontaktflikCmd + 1Visar Kontaktfliken
ChattflikCmd + 2Visar Chattfliken
KöflikCmd + 3Visar Köfliken
SamtalsflikCmd + 4Visa mer information om ett aktivt samtal
Hoppa mellan SökresultatTab / Shift TabHoppa mellan markerad kontakt / kö
SidomenyOption + 1-9Visar olika vyer i sidomenyn

Ringa

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Ring vald kontaktEnterRinger ett samtal till vald kontakt/kö
Ring vald kontakts hemCmd + HRinger ett samtal till vald kontakts hemnummer
Ring vald kontakts mobilCmd + MRinger ett samtal till vald kontakts mobilnummer
Ring vald kontakts arbeteCmd + WRinger ett samtal till vald kontakts arbetsnummer
Besvara inkommande samtalOption + Enter
Lägg på samtalOption + Backspace
KontaktinformationCmd + IVisa mer information om vald kontakt
Pausa/Avpausa samtalOption + HSätter det aktiva samtalet på paus/avpaus

Koppla samtal

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Blind transferering till vald kontakt/köOption + →Transfererar samtalet utan att du får möjlighet att tala med den du transfererar samtalet till
Övervakad transferering till vald kontakt/köCmd + →Ger dig möjlighet att tala med personen du transfererar samtalet till
Återta eller Transferera samtaletR(återta) / T(ransferera)När du utför en övervakad transferering väljer du om du vill återta samtalet, eller att transferera det
Sätt samtal på vänt till upptagen kontaktCmd + Option + →Om en kontakt är upptagen sätter du samtalet på vänt, tills dess att kontakten blir ledig

Övrigt

FunktionalitetKommandoBeskrivning
Skicka SMS till vald kontaktCmd + SÖppnar SMS-vyn för vald kontakt och ger dig möjlighet att skriva ett SMS till denne
Skicka SMS:etCmd + EnterSkickar SMS:et du komponerade enl. ovan
Öppna Chatt med vald kontaktCmd + Enter

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.