IVR-statistik
  • 05 Mar 2024
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

IVR-statistik

  • Pdf

Article Summary

Med IVR-statistik kan du enkelt förstå vilka val era kunder gör i de Interaktiva röstmenyerna.

Det är tillgängligt både från konfigurationen av Interaktiv röstmeny under Växel och från Statistik i företagsmenyn. Välj den tidsperiod du vill se statistik för och tryck på Visa.

Detta kommer att visa dig ett grafiskt flödesschema som beskriver vilka val som gjorts i röstmenyn. Hovra över destinationerna för att se den genomsnittliga, minsta och maximala tiden fram till valet gjordes.


Bra att veta: När en ändring görs i röstmenyns destinationer kommer statistiken att vara tillgänglig från dagen efter. Detta görs för att säkerställa att den visade statistiken är korrekt.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.