Köer - ringstrategier (ring alla, längst ledig...)
  • 20 Feb 2024
  • 2 minuter att läsa
  • Pdf

Köer - ringstrategier (ring alla, längst ledig...)

  • Pdf

Article Summary

Infinitys telefoni kö strategier kan lösa alla möjliga scenarion. Vi kommer gå igenom ett par som kan vara intressanta att använda och hur man ska ställa in dom för bästa upplevelse.

Ring alla

Om ni vill att det alltid skall ringa alla tills någon tar upp samtalet så skall ni välj strategi "Ring alla" Under köval, strategi välj "Ring alla" 

 Stäng av Autopausa agent enligt nedan.

Varje agent kommer ringas till i så många sekunder som ni ställt in Agenttimeout på som finns under agentval. Tänk på att om ni ställt in en kortare ring tid på en telefon/klient så kommer den gälla och inte det ni ställer in Agenttimeout som är max tiden det kan ringa på en agent innan samtalet anses som ej besvarat.

Längst ledig eller minst samtal

Om ni vill att det ska ringa på den agent som varit ledig längst tid d.v.s. från denna kö tagit emot ett samtal tidigare än alla andra agenter i kön.

Vill ni att det ska ringa på den som tagit minst samtal under dagen så skall ni välja strategin "Minst samtal"

För att dessa strategier skall fungera är det viktigt att ni väljer "Autopausa agent" och sen att det ska ske vid upptagen och ej tillgängligt. Detta gör att kön har möjlighet att se en agent som inte svarar som ej tillgänglig och kan gå vidare i listan. Om ni inte har detta aktiverat kommer den försöka på samma agent som varit längt ledig/haft minst samtal hela tiden. Genom att aktivera "Aktivera agenter som ej blivit manuellt pausade" så kommer alla agenter vid nya samtal återigen vara tillgängliga för nya samtal

Ring på en i taget (linjärt, med minne eller slumpmässigt)

Om ni vill att det ska ringa på en i taget så finns det tre olika möjligheter antingen väljer ni att det ska ringa linjärt "Linjär" , att det ska ringa med minne "Round robin memory" (den kommer ihåg vilken agent den ringde på senast och tar nästa vid nästföljande samtal) eller slumpmässigt "Slumpmässigt".

Stäng av Autopausa agent enligt nedan om ni väljer "Round robin memory" eller "Slumpmässigt".  

Prioriterad sekventiell ring grupp (Hunt group)

Om ni vill ha en grupp agenter som det ringer på först och om dessa inte svarar så ska en annan grupp få samtalet o.s.v. så kan man ställa in det på följande sätt.
På sidan där man lägger till agenter välj "Bestraffning". De som har 0 kommer ringas först. De som har 1 kommer bli uppringda om ingen med 0 svarade o.s.v.

På telefoni kön skall följande val användas:
Under köval, strategi välj  "Ring alla"

Aktivera valen "Agent autopaus upptagen", "Agent autopaus ej tillgängligt", "Aktivera agenter som ej blivit manuellt pausade"

bild

Varje grupp av agenter kommer ringas till i så många sekunder som ni ställt in Agenttimeout på som finns under agentval. Ställer ni in 30 sekunder där så ringer det i 30 sekunder på de med "Bestraffning" 0 och sen 30 sekunder på de med Bestraffning 1 o.s.v.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.