Mallar - Profiler
  • 26 Jun 2024
  • 3 minuter att läsa
  • Pdf

Mallar - Profiler

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Profiler används för att styra användarens tillgänglighet för inkommande samtal, nummerpresentation vid utgående samtal, köhantering m.m. Läs gärna mer om profiler och hur de fungerar. Den här guiden kommer gå igenom hur man skapar mallar som innehåller en uppsättning profiler.

Med våra profilmallar kan du enkelt skapa standardiserade profilinställningar för olika typer av användare i din växel. Genom att definiera mallar för olika användargrupper kan du säkerställa att alla användare av samma typ får samma grundinställningar och funktioner. Vi rekommenderar att du använder profilmallarna tillsammans med våra mallar för användarinställningar.

Konfigurera

För att konfigurera mallarna så hittar du inställningarna i Infinity-portalen under “Företag > Mallar > Profiler”. Som standard finns det redan ett par olika uppsättningar av mallar. Är du nöjd med en av de uppsättningarna som redan finns så väljer du den som passar dig och går vidare och applicerar dessa hos kunden direkt, se avsnitt applicera.

Skapa egen profilmall

Vill du skapa en egen profilmall med en egen uppsättning profiler så behöver du börja med att klona en befintlig profilmall. Välj en lämplig mall av de redan existerande och klicka på knappen klona.

klona

Klona

Sätt ett passande namn och klicka på Ja.

Lägg till profiler i mallen

När du har din egen profilmall klar är du redo att redigera och/eller skapa nya profiler i mallen. För att skapa nya profiler klickar du på “Plus-knappen” för att skapa en ny profil i mallen.

Skapa ny profil

Under första sektionen Allmänt, ställer du in Namn och en passande Ikon för profilen. Ikonerna i profilmallen har förutbestämda färger för att skapa enhetlighet. Prioritering bestämmer vilken profil som ska vara aktiv ifall flera profiler aktiveras samtidigt av användaren, profilen med lägst nummer har högst prioritet och är den som kommer vara aktiv vid en eventuell krock. Under Typ väljer du vilken typ av profil du vill skapa, ex. Möte. Typen avgör bl.a vilken längd som föreslås som standard när profilen aktiveras.

Under inställningar väljer du hur profilen ska hantera Köer, ifall användaren ska vara “Pausad” eller “aktiv” i alla köer eller specifika köer. Du kan även ställa in specifika enheter i som ska vara aktiva i köerna när profilen är aktiv. Om användarnas kalender synkas med Infinity kan du ange Trigger-ord som aktiverar profilen vid kalendersynk. Under Nummerpresentation väljer du vilket nummer som ska visas utåt.

Samtalsdirigering används för att bestämma hur inkommande samtal ska hanteras när profilen är aktiv. Om du som på bilden nedan har valt att profilen ska hantera alla nummer så ställer du in vart samtalet ska ta vägen under Skicka sedan till.. Välj där en specifik enhet, applikation, meddelande eller till användarens röstbrevlåda. Genom att klicka på Lägg till kan du kan lägga till separata samtalsdirigeringar för användarens fasta nummer och mobilnummer. De kommer då användas för respektive nummertyp och kan användas för att tex låta samtal till mobilnumret ringa på medan samtal till det fasta numret går direkt till röstbrevlådan när du är på möte.

Du kan även lägga till undantag beroende på om användaren är Upptagen, Inte svarar eller är Onåbar.

Applicera

När alla profiler är skapade i din profilmall är det dags att applicera profilerna på dina användare. Detta gör du med knappen “Applicera mall på användare“.

Observera att alla befintliga profiler på användarna som får profilmallen applicerad kommer att plockas bort.

Applicera mall på användare

Välj antingen några specifika användare genom att markera dessa eller "Välj alla” om du vill applicera din nya profilmall på alla användare hos kunden.

När du valt användare klickar du på Applicera och därefter måste du godkänna att alla användarens profiler kommer skrivas över och ersättas med de nya i din profilmall. När det är godkänt så har användarna fått sina nya profiler.


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.