Min surf är slut, hur gör jag?
  • 01 Feb 2022
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Min surf är slut, hur gör jag?

  • Pdf

Article Summary

Via mobil

SMS skickas ut till din mobiltelefon när 80% av din pott är förbrukad, vid 100% skickas ytterligare ett sms med instruktioner hur du fyller på via SMS.

Via Microsoft Teams med Astrid

Genom att använda Astrid tillsammans med Microsoft Teams kan du lägga till mer surf. Läs mer hur Astrid fungerar här

Via Infinity portalen

Gå till infinity.infracom.se/login logga in och välj företags fliken och sen mobiltelefoner

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.