Skapa Interaktiv röstmeny (IVR)
 • 20 Sep 2022
 • 1 minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Skapa Interaktiv röstmeny (IVR)

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

En interaktiv röstmeny kallas även menyval, dvs "Välkommen, tryck 1 för sälj, 2 för support osv." Den byggs i två steg; först grunden och sen valen.

Skapa grunden

Gå till Företag->Växel->Interaktiv röstmeny (IVR) och skapa en ny genom att fylla i följande:

 • Namn: ange ett beskrivande namn
 • Timeoutdestination: välj var samtalen ska kopplas om inget val görs inom tiden Timeout (se nedan)
 • Felaktig destination: välj var samtalen ska kopplas om någon gör ett val som inte är definierat
 • Timeout: ange den tid som den inringande har på sig att göra ett val innan samtalet går vidare till Timeoutdestination
 • Ljud: välj vilken ljudfil som ska spelas, tänk på att den behöver innehålla del val som ska kunna göras i menyn
 • Repetera meny: hur många gånger ska menyn, dvs ljudet, repeteras
 • Digit timeout: hur många siffror får användaren knappa in
 • Beskrivning: valfri beskrivning av meddelandet
 • Glöm inte att SparaLägg till val

Nästa steg är att lägga till destinationer. Klicka på knappen +uppe till höger. Ange sedan följande för varje val:
 • Val: det knappval, tex 1, som ska konfigureras
 • Destination: välj var samtalen ska kopplas för det här valet
 • Beskrivning: valfri beskrivning av meddelandet
 • Glöm inte att Spara
 • Repetera sedan för att lägga in övriga val

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.