Skapa Tidsbaserad styrning (TBR)
 • 20 Sep 2022
 • 1 minut att läsa
 • Pdf

Skapa Tidsbaserad styrning (TBR)

 • Pdf

Article Summary

Här går vi igenom hur du schemalägger växelns öppettider. 

Det sker i tre steg; först grunden, sen destinationer och till sist schemaläggning.

Skapa grunden

Gå till Företag->Växel->Tidsbaserad styrning (TBR) och skapa en ny genom att fylla i följande:

 • Namn: ange ett beskrivande namn
 • Destination vid ingen matchning: ange vad som ska hända utanför de schemalagda tiderna, normalt nattsvar eller röstbrevlåda
 • Beskrivning: valfri beskrivning av meddelandet
 • Glöm inte att Spara


Lägg till Destinationer

Nästa steg är att lägga till destinationer. De används sedan i schemaläggningen där de går att välja mellan för varje schema. Som minst krävs en destination som normal används när det är öppet.
Klicka på knappen+uppe till höger. Ange sedan följande för varje val:
 • Namn: ange ett beskrivande namn
 • Destination: välj var samtalen ska kopplas
 • Beskrivning: valfri beskrivning av meddelandet
 • Glöm inte att Spara
 • Repetera sedan för att lägga in fler destinationer


Lägg till Schema

Sista steget är att lägga till ett eller flera scheman. Börja genom att markera en tid i kalendern då du vill att schemat ska vara aktivt. Du får du upp dialogen Schema som kan se ut som bilden till höger för ett företag som har öppet måndag till fredag mellan kl 8 och 17.

 • Titel: ange ett beskrivande namn
 • Start: när ska schemat börja gälla, datum och tid
 • Slut: när ska schemat sluta gälla, datum och tid
 • TBR-destination: välj en av destinationerna du lagt till ovan, tex ett menyval
 • Repetera: välj hur du vill att schemat ska repeteras, normalt "Veckovis"
 • Repetera varje: hur ofta ska schemat repeteras, 1 i exemplet står för varje vecka
 • Repetera slut: ange här om du vill att schemat ska ha sluta repeteras någon gång
 • Kopiera denna händelse till andra dagar: när Repetera är satt till Veckovis får du välja vilka veckodagar schemat ska gälla. Har du valt en annan repetition ändras detta.
 • Glöm inte att Spara
 • Gör om ovan om ni har flera scheman

Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.