Skapa Kö
 • 04 Oct 2022
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Skapa Kö

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Skapa failoverdestination

Innan en kö skapas behöver en failoverdestination skapas, det är till den samtalen kopplas om de inte kan besvaras i kön, tex om den maximala väntetiden överskrids. Här går vi igenom några av de vanligaste sätten att hantera dessa samtal.

Meddelande om hög belastning

Gå till Företag->Växel->Meddelanden och skapa ett nytt meddelande genom att fylla i följande:

 • Namn: ange ett beskrivande namn
 • Besvara samtal: Nej
 • Repetera: 0
 • Ljud: välj den ljudfil ni skapat för att spela när ni inte kan svara, se Lägg till Ljud 
 • Destination: välj "Svart hål -> hangup" för att samtalet ska avslutas efter det att ljudet spelats upp
 • Beskrivning: valfri beskrivning av meddelandet
 • Glöm inte att Spara

Spela upptagetton

För att spela upptagetton så behöver inget förberedas, välj då "Svart hål -> busy" som Failoverdestination när gruppen skapas.

Röstbrevlåda

En röstbrevlåda behöver tillhöra en användare, skapa därför en användare med röstbrevlåda enligt Konfigurera Användare och ange en lämplig emailadress, tex en grupp-mailbox.

Tips: vill ni inte skapa en separat användare för brevlådan kan användaren "Admin System" med anknytning 1000 konfigureras som en generell röstbrevlåda. Ange sedan denna röstbrevlåda när gruppen skapas.

Skapa kö

En kö är en funktion som samlar en grupp användare som ska svara på samtal till företaget.

Köer hittar du i portalen under Företag->Växel -> Köer

Skapa en ny kö genom att ange

 • Namn - använd beskrivande namn så att användarna förstår vilka samtal som hanteras av kön och även kan söka på namnet
 • Könummer - vi rekommenderar att du använder 4-siffriga anknytningar, detta är köns interna anknytning som går att ringa/koppla till
 • Failoverdestination - var ska samtal som inte besvaras i kön ta vägen. Välj här det meddelande eller den röstbrevlåda som skapades i föregående steg.
Klicka sedan på Spara.

Lägg till Användare

Klicka på knappen "+" för att lägga till användare i kön.

 • Välj vilka användare du vill lägga till i listan
 • Externa nummer - här kan du i vissa fall lägga till nummer som inte tillhör användare som också ska vara med och svara i kön. Tänk på att en extern mobil röstbrevlåda inte kan skiljas från en person som besvarar ett samtal.
 • Bestraffning - är prioritering mellan användare, se Köer - ringstrategier (ring alla, längst ledig...) för mer information
 • Pausad - ska användarna du lägger till vara pausade eller inte från början
 • Wrapuptime - är hur länge ska användaren som minst få på sig mellan samtalen, se även Köer - fördjupning i inställningar för mer information
 • Klicka på Spara

Grundläggande Köval

Våra köer kan ställas in på väldigt många olika sätt beroende på behov. Den vanligaste konfigurationen har vi satt som standardinställning och passar för de allra flesta, vi rekommenderar dock att ni går igenom inställningarna och läser mer om vilka inställningar som kan göras här:


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.