Styr nummer och koppla ihop flödet
 • 20 Sep 2022
 • 1 minut att läsa
 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Styr nummer och koppla ihop flödet

 • Mörk
  Ljus
 • Pdf

Det sista steget vid ett för att konfigurera ett växelflöde är att styra in företagets nummer till flödet, utan det kommer inte den som ringer fram.

Gå till  Företag->Växel->Nummer och välj det nummer som du vill styra, välj sedan:
 • Destinationer: ange var det aktuella numret ska styras, normalt till samtalsdirigeringen som skapades i steget ovan
 • Etikett: genom att ange en etikett kan den som svarar få värdefull information om var samtalet kom in i växeln
 • Språk: vilket språk ska ljud spelas upp på för den inringande på detta nummer
 • Beskrivning: valfri beskrivning av samtalsdirigeringen
 • Glöm inte att Spara


När du sparat kommer flödet visas vilket gör att du kan kontrollera att det hänger ihop som du vill.
Tips: Klicka på Ändra graftyp för att se flödet i en mer grafisk version.

Var den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.