Synkronisera Infinity med Teams
  • 26 Jun 2024
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Synkronisera Infinity med Teams

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

Genom att synkronisera Infinity med Microsoft Teams kan du vara säker på att din status i både Infinity och Teams är uppdaterad så att dina kollegor kan kontakta dig genom rätt kanal och de som ringer in hamnar rätt.

Välj hur du vill synkronisera, antingen båda eller bara en av dem:

  • Teams-status till Infinity

  • Infinity linjestatus till Teams (kräver att Link Presence to Profile är aktiverad på användaren)

För att komma igång behöver du först installera och logga in i Infinity Teams-appen. Ni inte behöver använda telefoni i Teams med direktroutning, det räcker att köra Infinity Teams-appen för att konfigurera synkroniseringen.

Obs! För att synkronisera krävs administratörens samtycke före användning, detta sker i Microsoft 365.

Teams-status till Infinity

När du är inloggad i Infinity Teams-appen så går du till fliken Inställningar och aktiverar "Presence to Profile".

Genom att länka Precense to Profile kan du synkronisera din Teams-status med din Infinityprofil. Inställningarna är uppdelade i Teams-statusar som du sätter själv som användare och de som sätts automatiskt när du använder Teams och tex har ett möte eller är tillfälligt borta. Per status väljer du sedan vilken Infinityprofil som ska aktiveras när den aktuella Teams-statusen aktiveras.

Längst ner finns ett alternativ för att synkronisera din telefonstatus med din Teams-samtalsstatus genom att markera rutan. Dvs när du har ett samtal i Teams så visas du som “i samtal” i Infinity.

Vi rekommenderar följande inställningar som en grund men det är upp till varje företag/användare att hitta det som funkar bäst för just er.

Vill du läsa mer om Microsoft Teams Presence, rekommenderar vi att du läser här.

Observera att när kalendersynkronisering är aktiverad kommer kalenderbokningsprofiler att ha prioritet över inställningarna Link Precense till Profil.

Infinity linjestatus till Teams

För att det ska synas i Teams när en användare är upptagen i telefon i växeln så kan ni aktivera inställningen “PROPAGATE_LINESTATE_TO_TEAMS” i Infinity portalen.
Inställningen finns under Växel → Växel-övrigt → Inställningar och sätts till “1” för att funktionen ska vara aktiv i växeln. Alla användare som har aktiverat "Presence to Profile" kommer då att visas som upptagna i Teams när de pratar i telefon i Infinity.


Var den här artikeln till hjälp?

What's Next
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.