Teamsappar och åtkomst i Infinity
  • 26 May 2023
  • 1 minut att läsa
  • Pdf

Teamsappar och åtkomst i Infinity

  • Pdf

Sammanfattning av artikeln

För att få appen för olika team att fungera som förväntat måste du se till att användarna har rätt åtkomsträttigheter. Detta gör du i Infinitys adminportal.

Teams Astrid App

För att se din profil och status
Användare - Användare - Den användare som ska använda Astrid

För att kunna logga in och logga ut från köer
Användare - Köövervakare - Könsnamn som du vill ha rättigheter för - Läs, pausa medlemmar.

Att kunna skicka SMS:
Användare - Skicka SMS - Skapa

För att kunna använda mobildata
Användare - Användning av mobildata - Läs

För att kunna ställa in och ändra profil
Användare - Profiler - Skapa, Läs, Uppdatera, Ta bort

Kömonitor App

För att kunna se wallboards för företagsrättigheter
Företag - Kömonitor - Läs

Ge också de enskilda användarna tokenåtkomst genom att skapa en token för användaren under
Företag - PBX - Kö diverse - Kömonitor - Hantera tokens

Välj den användare som du vill ge åtkomsträttigheter till.

Teams kö-app

Användare - Köövervakning - Kö som du vill använda i köappen - Läs, logga in medlemmar, logga ut medlemmar, pausa medlemmar, hämta samtal från kön

Äldre appar

Call App

För att se samtalshistorik
Användare - Samtalshistorik - Läs

Flytta samtal mellan enheter
Användare - Konton - Läs

För att kunna lyssna på röstmeddelanden:
Användare - Röstmeddelanden - Läs

Att kunna spela in och lyssna på samtalsinspelningar
Användare - Inspelningar - Skapa, Läs

Teams Kontakter App

För att kunna se andra användare
Användare - Användare - Alla användare du ska kunna se

För att se köer:
Användare - Köövervakare - Alla köer du vill se - Läs

För att kunna se kontakter
Användare - Kontakter - Läs

För att kunna skapa kontakter
Användare - Kontakter - Skapa, Läsa

För att kunna se och skapa gemensamma kontakter (företagsövergripande kontakter)
Användare - Hantera gemensamma kontakter, Läs

För att kunna ändra profil på en annan användare
Företag - Användare - Läs, Uppdatera
Företag - Administration av användarprofiler - Läs, Uppdatera


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.