Teams Queue App
  • 29 May 2023
  • 5 minuter att läsa
  • Pdf

Teams Queue App

  • Pdf

Article Summary

Telefoni köer

Telefonköer och Teams-kanaler har mycket gemensamt. Du och dina kollegor samarbetar för att svara och hantera inkommande samtal, ibland måste du kontakta dina kollegor för att få hjälp med att ta emot samtal eller kanske något en kund till dig ringer dig om. Teams och dess kanaler är en samarbetsplattform.

Med det i åtanke och att bättre organisera samarbeten kring dina inkommande samtal till dina telefonköer har vi utvecklat några verktyg för dig.

Meddelanden när samtal i kö når en varning eller kritisk gräns som publiceras i dina Teams-kanaler redo för dig att agera på.

Köflikar för en översikt över din kö, agenter och historik.

Övervaka för att kunna övervaka många köer i ett fönster.

Skapa ett team eller en kanal för dina avdelningar som hanterar inkommande samtal och lägg till våra verktyg till var och en av dem.

Installera Queue-appen i fliken

Installera Queue-appen för din organisation och gå över till din avdelnings team och kanal, tryck på plustecknet i den övre raden.

Sök och välj Queue App i det nya fönstret som visas.

En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning

Klicka på knappen Lägg till.

En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning

 

Ställ in varnings- och kritiska nivåer för att få en indikation när dessa har uppnåtts.

Fyll i en länk om du gillar en klickbar länk för inkommande samtal med uppringarens nummer som indataparameter till din länk. T.ex. lägg till https://myexampel.com/$number som länkvärde och 0855801000 samtal till din kö så får du en länk till https://myexampel.com/0855801000.

En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning

Detta kan användas för att automatiskt skapa en länk till ett tredje parts ärendesystem som Zendesk.

Välj din avdelningskö och klicka på Spara.

Kö-appen i aktion

Klicka på telefonen med en pil för att överföra ett pågående samtal till kön eller agenten.

Logga in en agent genom att trycka på uppspelningsknappen och pausa dem genom att trycka på pausknappen.

Papperskorgen bredvid varje agent tar bort agenten från kön.

Klicka på Lägg till agent för att få en lista över agenter och lägga till dem i din kö.

Du kan sortera din agentlista genom att klicka på rubrikerna för kolumnerna. Prio sorterar i ring prioritering och Active sorterar i agentens status i telefonkön.

Överst på din köflik hittar du realtidsinformation om dina köer,

Ringer i kö. Inloggade agenter/Totalt antal agentmedlemmar i denna kö. Genomsnittlig svarstid. Servicenivå och avslutade samtal/alla inkommande samtal.

I avsnittet Kö ser du alla aktuella inkommande samtal till din kö. Klicka på knappen Länk för att öppna länken du angav vid konfigurationen med uppringarens nummer bifogat.

Om du ser ett samtal som du gillar att besvara, kanske det är en kund du redan pratat med, klicka bara på Välj samtal så kommer samtalet att dirigeras till dig.

I historiktabellen ser du dagens kösamtal listade med nummer, väntetid, samtalstid med agent, agentens namn samt tid och datum.

Du kan hitta mer statistik och historik under knappen Statistik.

Här kan du filtrera din köhistorik efter datum för agenter och köer, du kan också ladda ner en .csv-fil med historiken.

Call flow control

Från din QueueApp kan du hantera dina organisationers samtalsflödeskontroller, du behöver full tillgång till företagets CFC för att kunna hantera de.

Du kommer att kunna hantera ditt företags cfc:er, Beroende på hur de är byggda kan de också ändra flödet för andra köer och samtal.
I kolumnen används i ser du var detta samtalsflöde används direkt, Notera att det kan finnas destinationer som inte visas i denna kolumn.
Ljudfiler i aktiv och Inaktiv kommer att spelas upp för aktivt och inaktivt tillstånd för en cfc.


Från detta kontroll fönster för samtalsflöde kan du ändra ljudfil och status för en cfc, för att byta till andra destinationer och lägga till cfc:er, logga in på din portal.

QueueApp funkar också bra i din mobiltelefon.

Köaviseringar i chatten

Installera aviseringsappen för att få meddelanden till din avdelnings chatt när telefonkön når varningsnivåer eller kritiska nivåer.

Gå över till din avdelnings teamkanal och klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet och välj Connectors.

Sök efter 365-svarsgrupp i det nya fönstret och välj Cellip 365-svarsgrupp genom att klicka på knappen Lägg till i de två följande fönstren.

Ett nytt fönster visas och du uppmanas att besöka webbplatsen för att installera, tryck på den länken.

En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning

 Klicka på UC2.0 användarlänk för att logga in och spara dina inställningar.

En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning

Ange varning och kritisk nivå för antal samtal i köer och aviseringar kommer att skickas vid dessa gränser. Klicka på din avdelningskö följt av Klar

Nu när din avdelnings telefonkö når dina givna nivåer kommer aviseringar att skickas till din kanal och agenter kommer att se dem för att agera därefter. Du kan enkelt svara på ett meddelande för att ange en anledning till meddelandet eller diskutera med dina högskolor hur du ska gå tillväga.

 En bild som visar text 
Automatiskt genererad beskrivning


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.