Teleschema - konfigurationsunderlag Infinity
 • 11 Apr 2024
 • 3 minuter att läsa
 • Pdf

Teleschema - konfigurationsunderlag Infinity

 • Pdf

Article Summary

Vad är ett teleschema?

Ett teleschema är en beskrivning av de användare och växelfunktioner som växeln ska ha. Teleschemat används som underlag för leveransavdelningen när det gäller nummer som ska läggas upp och för supporten som bygger växeln, det är alltså en hel del information som behöver finnas i det.

När används teleschema?

För beställningar av nya växlar och vid större utökningar ska teleschema fyllas i och skickas till leveransavdelningen. Det är säljarens ansvar att fylla i.

Hur skickar jag in ett teleschema?

 1. Utgår alltid ifrån en ren uppdaterad mall genom att ladda ner den nedan
 2. Spara en kopia för aktuell kund på din dator, namnge den gärna till teleschema_kundenAB_offertnr.xlsx
 3. Fyll i alla de uppgifter som är relevanta för den aktuella kunden, se mer information nedan
 4. Skicka in det färdiga teleschemat till order.icc@infracom.se och ange tydligt vilken kund och offert det avser

Ladda ner mallen

Här finns mallen, ta för vana att hämta den härifrån för att få den senaste versionen och återanvänd inte samma fil för olika kunder då det lätt kan bli fel i kontroller och kunddata.

 Teleschema_KUNDNAMN.xlsx


Bra att tänka på när du fyller i teleschemat

Alla kunder och därmed även växlar är olika och därför är det naturligtvis olika vad som behöver fyllas i för varje kund. 

För att undvika missförstånd dyker det i de flesta fälten upp en förklaring med både vad som ska fyllas i och hur.

Det görs inmatningskontroller på flera fält för att undvika tex felaktiga nummerinmatningar. Kontrollerna är till för att hjälpa men inte helt perfekta, kontrollera därför allt själv innan du skickar in det.


Tips: Det går bra att kopiera värden i Excel även när det finns en lista med val:


De 6 flikarna i teleschemat

I teleschemat finns 6 flikar och det är olika vilka som behöver fyllas i beroende på vad kunden har beställt.

Nedan följer en beskrivning och lite tips på hur flikarna ska fyllas i. 

1  Företag och nummer

 • Här måste alltid kundens namn fyllas i.
 • Längst upp till höger finns en sammanställning av teleschemat så att du lätt kan se vilka flikar som är ifyllda och med hur många användare och köer.
 • Är det nummer med i beställningen så ska de fyllas i här.
 • Information om när ett nummer ska porteras och vem som äger det. Är det samma tidpunkt och ägare räcker det att fylla i det längst upp under kundens namn.
 • Finns det nummer som inte ska porteras, tex om det är en utökning av befintlig kund eller om kunden ska behålla nuvarande mobilabonnemang hos annan operatör, så väljer du Nej på Portera.

2 Användare

 • Alla användare som är med i beställningen ska fyllas i under den här fliken.
 • Under inställningar har vi satt de värden som vi rekommenderar i grunden men de ska såklart ändras om kunden önskar något annat.
 • Har kunden beställt mobilabonnemang så anges vilken användare som ska ha vilket abonnemangsform under Mobilabonnemang.
 • Partner mex billing nummer skall fyllas i om det är Partner Mex.

Tips: Det går att ta en lista från en kund med användare och klistra in flera på en gång

3 Öppettider

 • Ska växeln öppnas och stängas med ett schema så fyller du i det här
 • Förutom öppettiderna är det viktigt att det framgår vad som ska hända när det är stängt, vanligast är ett meddelande som anger öppettiderna. Ska det istället finnas ett jourval eller något annat så anges det i kommentaren.
 • Manuell stängning ger en möjlighet att användarna från mobilappen och Desktop kan stänga växeln vid avvikande öppettider. Ange därför om du vill att en manuell stängning ska gå någon annan stans än den schemalagda stängningen.

4 Röstmeny

 • Här anger du om växeln ska ha en eller flera röstmenyer/menyval/IVR:er.
 • Missa inte att ange vilket nummer som ska gå till varje röstmeny. Är det en röstmeny som ska vara aktiv på dagen och en annan på natten så skriver du samma nummer på båda.
 • Ska det finnas en meny på engelska, ange den på en egen rad och ange i den svenska vilket av valen som ska gå till den engelska, tex 9.

5 Köer

 • Sätt namn på köerna som de anställda förstår, tex avdelningsnamn.
 • Ska det gå att ringa direkt till kön så anger du fastnätsnummer.
 • Ange eventuella specialare under kommentar.

6 Övrigt

Här kan alla önskemål som inte kommit fram under de andra flikarna skrivas in.

PS. Är du osäker på detta, kontakta din säljare/kontaktperson för mer info. 


Var den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.