Guide - Konfigurera en växel från grunden
 • 16 Jun 2023
 • 2 minuter att läsa
 • Pdf

Guide - Konfigurera en växel från grunden

 • Pdf

Sammanfattning av artikeln

För att administrera Infinity får ni tillgång till vår webbportal infinity.infracom.se. Här kan ni göra inställningar för både användare och de företagsfunktioner ni behöver, tex köer och nattsvar.

Logga in


Ange din e-postadress som användarnamn och ditt lösenord, vi har även stöd för tvåfaktorautentisering för de företag som vill höja säkerheten ytterligare.

Tips: använd "Glömt lösenord" om du inte kommer ihåg ditt lösenord.
När du är inloggad ser du uppe i menyn längst till vänster, den är uppdelad i en del för din användare och en del för företaget.
Valen i menyn beror på vilka behörigheter användaren som loggar in har, alla användare kommer åt sin egen användares inställningar.

I menyfliken Användare finns tex:
 • Information om din användare
 • Samtalshistorik och inspelningar
 • SMS
 • Profilhantering
I menyfliken Företag finns tex:
 • Alla telefonnummer
 • Tidsstyrning, menyval, ljudprompter och andra samtalsflödesfunktioner
 • Köer
 • Användare
 • Callback
 • Statistik


Bygg en växel

För att samla in kunddata används ett Teleschema som är ett konfigurationsunderlag för Infinity.

Med Infinity går det att skapa nästan hur många olika flöden som helst, helt skräddarsytt efter era behov. Här följer en enkel guide på vilka steg vi rekommenderar när du ska sätta upp en standardväxel, följ den här ordningen för att undvika att behöva hoppa fram och tillbaka. Vill ni sedan göra det mer specialanpassat så finns det många fler komponenter än de vi tar upp här. Guiden består av följande steg.

1 - Lägg till användare

Se Konfigurera användare där vi går igenom hur du skapar användare och vad du behöver tänka på:

 1. Lägg till Användare - vilka inställningar finns att göra på användaren
 2. Lägg till Enheter - för att användaren ska kunna ringa och ta emot samtal behövs enheter
 3. Hantera profiler - vad ska hända när användaren dels är tillgänglig och dels på möte mm
 4. Ställ in Åtkomstgrupper - vilka användare ska ha åtkomst till vad inom växeln

2 - Konfigurera växelflöde

Se Konfigurera växelflöde där vi går igenom vad du behöver tänka på när du bygger din växel:

 1. Lägg till Ljud - de ljudprompter som ska användas i växeln
 2. Skapa Kö - det är här samtalen fördelas ut till användarna enligt
 3. Skapa Meddelanden - vad ska hända efter det att ett ljud är uppspelat för den som ringer
 4. Skapa Interaktiv röstmeny (IVR) - även kallat menyval, dvs "Välkommen, tryck 1 för sälj, 2 för support osv."
 5. Skapa Tidsbaserad styrning (TBR)  - schemaläggning av växelns öppettider
 6. Skapa Samtalsdirigering - för att kunna göra undantag i schemat
 7. Styr nummer och koppla ihop flödet - vilket nummer ska leda varVar den här artikeln till hjälp?

Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.