Stäng din växel för helgdag såsom Jul, Påsk
  • 01 Feb 2022
  • 2 minuter att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Stäng din växel för helgdag såsom Jul, Påsk

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Det finns två sätt att hantera detta på. Du kan välja att i din Infinity växel skapa tidsbaserade regler som automatiskt förbereder växeln för helgdagar. Hur du gör det beskrivs nedan. Du kan även använda samtalsdirigering för att på ett mer flexibelt sätt via communicatorn och mobil appen via ett klick kunna aktivera en viss ljudfil. Läs mer här om samtalsdirigering.

Hantera ljudfil

Logga in i Infinity portalen och gå till ljudfiler/Sounds

Här kan du administrera befintliga ljudfiler, lyssna, ladda ner samt skapa nya.

 

Tryck på ”Skapa ny” uppe till höger.

Här kan du skapa ny ljudfil, antingen genom att ladda upp en ljudfil som finns på datorn, alternativt trycka på ”Start” för att spela in ljudfilen från datorn. Vid inspelning via din dator rekommenderas att använda ett headset för bästa kvalitet. Du behöver även godkänna i webbläsaren att headsetet/MIC/ljudingång får användas.

Efter inspelning kan du även välja att lyssna på ljudfilen, ID sätts per automatik, glöm ej heller att ge ljudfilen ett namn. Avsluta med spara. ”PIN” behövs för att kunna spela över ljudfilen från en telefon som är kopplad till växeln.


Text till tal

Här kan man enkelt använda sig av Text to speech funktionen, där du skriver i text vad meddelandet skall säga, och meddelandet skapas av vår automatiska röst. Används på samma sätt som ett eget inspelat meddelande.

Skapa meddelande

Skillnaden mellan en ”ljudfil” och ”meddelande”

Ljudfil: Används t.ex. som repeterande kömeddelande, där vi ej behöver sätta destination efter ljudfilen spelats upp, samt IVR (knappval).

Meddelande: I meddelandet använder vi ljudfilen, skillnaden här är att vi behöver bestämma vad som skall hända efter ljudfilen har spelats upp, exempelvis ifall samtalet skall gå vidare till grupp, Röstbrevlåda, extern svarstjänst etc.

Ett meddelande behöver skapas i ”Öppettider” (TBR), dvs i en ”funktion i växeln”, Overflow meddelande etc.

Gå till ”meddelande” under ”Företag”, välj skapa ny. I rullistan på ljudfil, välj det ljud du precis skapat.

Destination, välj vad som skall hända efter att meddelandet har spelats upp, om ljudfilen skall spelas upp och samtalet sedan skall läggas på, välj hangup, avsluta med spara.

Tidsbaserad styrning

Gå sedan till ”Tidsbaserad Styrning” under ”företag”.

Välj vilken TBR du vill stänga.

Tryck på + tecknet vid ”destinationer”

Välj det meddelandet du precis skapat. Avsluta med spara.                            

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning     

 

Gå ner till Schemat, markera start, antingen så justerar man tiden, eller ”drag-n-drop”.

 

 

I denna vy kan du även justera tiderna, samt välja att repetera denna händelse, avsluta med spara.

Avslutningsvis tryck på spara längst ner i högra hörnet.


Var den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.