Konfigurera Användare i Infinity
  • 21 Sep 2022
  • 2 minuter att läsa
  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Konfigurera Användare i Infinity

  • Mörk
    Ljus
  • Pdf

Här beskrivs de inställningar som behövs för de allra flesta användarna.

Nedan utgår vi från att en växel är skapad och att nummer är tillagda i Webull.

Skapa en ny användare

I företagsfliken, gå till Användare->Användare och klicka på "Skapa ny"

Här följer en lista på inställningarna för  användare. För att förenkla har vi ringat in de inställningar som är viktigast, övriga kan oftast lämnas med standardvärdet.

Förnamn & Efternamn: ange användarens namn, detta visas i alla listor med kollegor
E-post / användarnamn: se till att e-postadressen stämmer för att "Glömt lösenord" ska fungera. Måste vara unikt i växeln.
Lösenord: ett förslag skapas automatiskt, tänk på att använda unika svårknäckta lösenord
Anknytning: vi rekommenderar att 4 siffror används, gärna de 4 sista i fastnumret
Ringtid: den tid det ska ringa på användaren innan samtalet går vidare, standard 30 s
Standard profil: vilken profil ska vara aktiv i grunden och när användaren återställer sin profil, vi rekommenderar "Tillgänglig"
Standardcallerid: vilket nummer ska användaren visa vid utgående samtal. Är numret inte upptaget så kommer detta nummer läggas till som inkommande nummer så vi rekommenderar att alltid ange direktnumret här. Ska tex växelnummer visas, gå senare in på användaren och byt till det.
Dolt nummer: gör så att användaren ringer med dolt nummer i grunden
Samtal väntar: gör så att användaren blir notifierad om inkommande samtal trots att hen är upptagen i annat samtal, kräver att enheten har stöd för funktionen. Rekommenderad inställning: Ja
Sätt användaren som upptagen om...: gör så att användaren blir upptagen på alla enheter vid samtal i en av enheterna
Dölj i telefonbok: visa inte den här användaren i den interna telefonboken
Röstbrevlåda: aktivera växelns röstbrevlåda på användare, kräver att fälten under fylls i.
Skippa SSO: gör så att användaren inte får SSO-inloggning även om det är inställt på företagsnivå
Röstmeddelandelösenord: den PIN-kod som användaren behöver ange för att logga in i röstbrevlådan och lyssna på meddelanden
Skicka röstmeddelande via e-post: ange den e-postadress som ska notifieras om nya meddelanden
Skicka SMS till nummer: ange det mobilnummer som ska notifieras om nya meddelanden
Land, Tidszon & Språk: ställ in så att det passar användaren
Spela in...: ställ in om inspelning ska vara avstängt (Aldrig), konstant på (Alltid) eller endast när användaren väljer det (På begäran)
Exchange alias: behövs för synk med O365, se Kalender- och kontaktsynkronisering med Office 365
Partner MEX billing nummer: vilket nummer ska debiteras utgående samtal, gäller endast om Partner MEX används
Beskrivning: en anteckning som visas i portalen för administratörer

Glöm inte att  när du är klar!

Enheter

För att lägga till  enheter på en användare så går du in på aktuell användare och klickar på "+"-knappen längst upp till höger i rutan för Enheter

Mobil enhet

För att knyta ett mobilabonnemang till en användare är det två inställningar du behöver göra:

Användare: här ser du vilken användare du lägger till enheten för

Model: välj "Mobile Mex (MEX)"

Virtual number: ange användarens mobilnummer i formatet 07...

Voicemail type: vi rekommenderar att ni använder inställningen InfraCom för att använda växelns brevlåda även för mobilen


Glöm inte att  när du är klar!

Infinity Desktop - Softphone

Till skillnad från mobiler kan vår softphone läggas till på flera användare samtidigt. Börja med att välja:
Model: "Unified Communicator"
Därefter får du upp alla användare och kan då välja vilka som ska ha Infinity Desktop genom att markera dem med

De övriga inställningarna kan du låta vara som de är i de allra flesta fall.


Glöm inte att  när du är klar!

Läs mer: Kom igång med Infinity DesktopVar den här artikeln till hjälp?

First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.